Valborgsmässofirande på hembygdsgården

Valborgsmässoafton

Karlskoga Bergslags Hembygdsförening
inbjuder till Valborgsfirande på Hembygdsgården i Aggerud på söndag 30 april klockan 18.30.
Sångargillet medverkar och vårtalare är Kalle Selander.
Serveringen är öppen från 17.00.
Alla hälsas välkomna!
Det är ett samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan.