Om oss

Karlshamns Museum är en Ideell hembygdsförening med säte i och fokus på, Karlshamn. www.karlshamnsmuseum.se
Sommartid (1/6 - 31/8): Tisdag-söndag 13-17:00, måndag stängt
Övrig tid: Måndag - fredag 13-16:00, lördag- söndag stängt

Föreningen Karlshamns museum grundades redan 1914 under namnet Bräkne och Karlshamns fornminnesförening. Först år 1964 fick föreningen lokaler för att hysa och visa sina under åren samlade föremål. Successivt kunde man senare utvidga verksamheten så att museet idag består av ett flertal byggnader i stadens kulturkvarter.

Museets samlingar innehåller nästan 18 000 registrerade föremål, däribland en hel del värdefull konst, samt en mängd böcker, arkivalier och icke minst fotografier. Det mesta har på ett eller annat sätt anknytning till Karlshamn och dess omgivningar. Delar av samlingarna visas i olika basutställningar inom ämnesgrupperna; allmoge, skeppsfart, silver, tobak, textilier och lokal historia. Mera speciella teman utgörs av berömdheter som Alice Tegnér och L O Smith samt bygdens tidigare företag: Vislandabanan, Halda, Svängstamattan, Strömma, Granefors och Carlshamn mejeri. I en särskild avdelning invid stadens konsthall visas ett tryckeri, en guldsmedja, ett urmakeri och icke minst von Bergens punschfabrik – en av museets främsta attraktioner. Stadens dotter Alice Tegnér och dess son Brännvinskungen LO Smith har egna utställningsrum. En annan attraktion är den unika köpmansgården från 1700-talet - Skottsbergska gården, som formellt dock ägs och förvaltas av en särskild stiftelse.

Museet besöks normalt av över 9 000 personer varje år. Många kommer i form av grupper som deltar i guidade visningar. Museiföreningen har cirka 500 medlemmar, som för sin medlemsavgift på 250 kr bland annat får årsboken Carlshamniana, som utgivits sedan 1986. Flera i föreningens styrelse arbetar aktivt på museet. Den omfattande guidningen sköts till stor del på frivillig väg av föreningsmedlemmar. Föreningen har också anställd personal för skötsel och underhåll.

Kommunen äger museifastigheterna och upplåter dem med värme och el utan kostnad för föreningen, som dock svarar för en del löpande underhåll. Därutöver erhåller föreningen ett årligt anslag om för närvarande 150 000 kr. Föreningens ekonomi är i övrigt till stor del baserad på egenanskaffade medel i form av entré och visningsavgifter, sponsormedel och inkomster på försäljning av årsboken.

Föreningens ambition är att utveckla Karlshamns museum till en än bättre kulturell begivenhet och kunskapskälla icke bara för hitresande turister utan framförallt för karlshamnarna och speciellt då ungdomen bland dem.