Byggnader


Hembygdsparken
En kort historik om byggnader och övrigt som finns i hembygdsparken.

Grönskogsstugan
Grönskogsstugan är en ryggåsstuga som flyttades till hembygdsparken från Grönskog som låg nära Mettekärr under Källunda gård. Stugan flyttades hit 1937 efter ha varit bebodd ända in på 1930-talet. Stugan nämns i skrift första gången 1858.

Månsagårdsstugan
Från 1800-talets mitt. Flyttad till hembygdsparken 1946 från Nästa Månsagård.

Linbasta
Troligen från 1700-talet och den enda byggnaden som ligger på sin ursprungliga plats.

Hembygdsladan
Ladugård som är nyuppförd 1993-94. Ligger på samma grund som den nerbrunna ladugård som flyttades till hembygdsparken 1980 från torpet Hägne under Källunda gård.

Milsten
Det finns i dagsläget inga upplysningar var milstenenen ursprungligen har stått eller när den sattes på plats i hembygdsparken. Vet du något tag kontakt med någon i styrelsen eller undertecknad

Förening:

Kärda Hembygdsförening

Ändrad av: Leif Severin (2018-11-03 17:56:41) Kontakta föreningen
Skapad av: Leif Severin (2018-11-03 17:54:56) Kontakta föreningen