Torpen i Kärda socken

Länk till koordinatsatta torp/backstugor finns inlagda under respektive gård/by.


Editerad av: Leif Severin (2018-10-29 14:57:01)