Skjurskvarn


SKJURSKVARN     56,734874 14,745347X6290260 Y1435132

Det har troligen funnits någon slags kvarnverksamhet här redan på 1400-talet.1629 då den ägdes av OSABY blev kvarnen skattelagd med 6 T:r. Enligt ett gammalt protokoll från 1698 höll kronofogde Wickenberg syn på kvarnen. Kvarnen var då en kölvekvarn med ett par 5 kvarters stenar och förmalde då 3 skäppor per dygn och tillhörde då Johan Örnkrants omyndiga barn. Den 10 dec 1729 köpte Måns Månsson gården och kvarnen av majorskan, wälborna fru Britta Ulfsax och utgjorde då skatterättigheten å frälsehem-manet 200 D:r smt. Vidare skulle årligen givas skatt 20 D:r smt, och "utan tull eller avgift mala all den mäld som Osaby Sätesgård behövs och med egna ökar densamma återföra, samt årligen vid samma sätesgård göra 5 dagsverken på egen kost i slåttern eller skörden". På den tiden låg gårdens byggnader nere vid kvarnen norr om vägen.1818 begärs tillstånd för ombyggnad av kvarnen till en hjulkvarn med 9 kvarters stenar.Ägaren till Kulle, Bro och Nykvarn protesterar men utlåtandet blev att kvarnen fick byggas om  vilket den också gjordes 1818-1819.1821 hölls syn av kronofogden för skatteläggning. Huset var av furutimmer 8 al. Långt, 8 ¾ al, brett inom knutarna, samt 6 ¾ al högt täckt med näver och torv, golven av plankor och bräder, ett par stenar om 9 spann, nu 8 tum tjocka, kugghjulet är 3 ½ al. i diameter, vatten-hjulet 5 al. och 21 tum i diameter, och 1 al. och 1 tum brett. Hjulstocken försedd med nålar och järnringar 8 alnar lång. Fallet från grundstockens över kant utgör 3 al. och 8 tum. Förmalningen beräknas till 67 tunnor säd/ år. Skatteräntan blev då fastställd till en tunna spannmål hälften råg och hälften korn. År 1846 såldes kvarnen från Skjurs gård till torparen Jöns Håkansson för 1111 riksd. 4 rst banko.1902 byggdes kvarnen ånyo om med kvarnhuset i norr och söder.1907 köptes kvarnen av Ernst Hillström.1921 byttes vattenhjulet ut mot tre vattenturbiner.1926 höll Söderbygdens vattendomstol sammanträde vid Skjurskvarn och då faställdes nuvarande vattenhöjd. Nästa ägarskifte skedde 1940 då Karl och Thure Hillström köpte kvarnen. Under huvuddelen av 1900-talet har här bedrivits kvarnrörelse men det växte också upp ett sågverk med hyvleri.1960 lades kvarnverksamheten ner och 1975 var turen kommen till sågverket.

Förening:

Kalvsviks Hembygdsförening

Skapad av: Kalvsviks Hembygdsförening (2020-05-21 15:55:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kalvsviks Hembygdsförening (2021-05-14 15:06:31) Kontakta föreningen