Varggropen


Vargropen har restaurerats av hembygdsföreningen.
I hembygdsföreningens böcker har skrivits om varggropen och om "gästande" vargar under senare år.

Varg- och rävgrop

Varg i Kalvsvik

Editerad av: Göran Högstedt (2018-06-14 15:55:33)