Byggnadsvårdsbidrag


Som förening kan ni söka bidrag för hembygdsvårdande insatser från Stiftelsen Gunnar och Rut Håkanssons hembygdsfond.

Fonden förvaltas av Kalmar läns hembygdsförbund och enligt donatorernas önskemål ska fondens avkastning användas till att bevara och underhålla kulturhistoriskt intressanta byggnader och andra kulturminnesmärken.

Vem kan söka och när?

  • Föreningar som bedriver hembygdsvårdande verksamhet kan söka men inte enskilda personer.
  • Inkomna ansökningar behandlas av styrelsen löpande.
  • Beviljade bidrag betalas ut efter avslutat arbete.

Länk till ansökningsblankett

Inte enskilda personer.

Inkomna ansökningar behandlas av styrelsen löpande.

Beviljade bidrag betalas ut efter avslutat arbete.

Kontakta kansliet för mer information och för utskick av ansökningsblankett.

Förening:

Kalmar Läns Hembygdsförbund

Skapad av: Kalmar Läns Hembygdsförbund (2012-01-12 15:12:41) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kalmar Läns Hembygdsförbund (2018-05-24 15:55:23) Kontakta föreningen