Fint årsmöte i Västervik


Länsförbundets årsmöte hölls den 19 maj på Västerviks museum med Tjustbygdens kulturhistoriska förening som värd. Efter registrering och morgonkaffe berättade Olof Nimhed om föreningen och om örlogsskeppet Mars Makalös.

Länsförbundets ordförande Lisbeth Svensson höll ett hälsningsanförande innan årsmötet tog vid. Conny Tyrberg, till vardags förste vice ordförande i Västerviks kommunstyrelse, ledde mötet på ett föredömligt sätt. Lisbeth Svensson agerade vice ordförande och Monica Björklund var sekreterare.

Lisbeth Svensson omvaldes som ordförande på ett år, styrelseledamöterna Monica Björklund, Ingrid Fröström, Lars Andersson, Dea Carlsson, Thorbjörn Svahn och Hans Åkesson omvaldes för två år. Till ersättare i styrelsen omvaldes Göran Modig för två år. En plats som ersättare är vakant. 

Valberedningen fick en ny sammankallande i Katarina Genberg, övriga i valberedningen är Stig Davidsson, Olof Nimhed och Anders Marell.

Årsmötet beslutade att från och med 2020 höja avgiften till Kalmar läns hembygdsförbund med fem kronor. Avgiften blir då tolv kronor per medlem.

Peter Danielsson passade på att presentera sig för årsmötesdeltagarna. Den 1 september tillträder han tjänsten som hembygdskonsulent.

Ann-Marie Hagelin, kassör i länsförbundet och aktiv i Norrgrändens bygdeförening belönades med länsförbundets diplom.

Efter en god lunch fick deltagarna välja mellan att höra mer om Mars Makalös och det marina 1500-talet eller gå en stadspromenad i Västervik.

ImageÅrsmötesdeltagare i Marshallen på Västerviks museum.

ImageÅrsmötetspresidiet, från vänster vice ordförande Lisbeth Svensson, ordförande Conny Tyrberg och sekreterare Monica Björklund.

ImagePeter Danielsson tillträder 1 september tjänsten som hembygdskonsulent. Han berättade lite om sig själv och de visioner han har för länsförbundet.

ImageLisbeth Svensson delar ut länsförbundets diplom till  Ann-Marie Hagelin (till vänster).

Editerad av: Thorbjörn Svahn (2019-05-21 13:44:16)