I samarbete med Kalmar läns museum, Järeda hembygdsförening, Länsstyrelsen Kalmar län och Riksantikvarieämbetet bjöd Kalmar läns hembygdsförbund in till hembygdsdag på Fröreda Storegård. Chefen för Kalmar läns museum Örjan Molander tillsammans med historiker Magdalena Jonsson, byggnadsantikvarie Susann Johannisson och byggnadsantikvarie Jan Westergren delade med sig av kunskap på ett fantastiskt pedagogiskt sätt vilket gav stort gensvar och engagemang hos besökarna. Fröreda Storegårds historia sträcker sig i ägarlängderna tillbaka till år 1540, men hur gamla är nuvarande byggnader? Hur vårdar man sin hembygdsgård på bästa sätt för framtiden? Varför är traditionella tekniker bättre än moderna? Vad är dendrokronologi? Alla vi som var på plats fick svar på dessa frågor och många andra. En kunskapsrik dag med tid för möten och samtal mellan hembygdsföreningsföreträdare från länets alla delar.

Dendrokronologi och byggnadsvård- hembygdsdag på Fröreda storegård


Förening:

Kalmar Läns Hembygdsförbund

Skapad av: Lisbeth Lennartsson (2022-08-27 08:31:29) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lisbeth Lennartsson (2022-09-05 11:11:52) Kontakta föreningen

Kontakta oss