Birger Svanström har gått ur tiden

Jag har det tråkigt beskedet att meddela att hembygdsrörelsens store hembygdspersonlighet Birger Svanström har gått ur tiden. Våra tankar går till hans kära hustru Karin och familjen. 
Birger har varit ordförande i Långemåla hembygdsförening, Kalmar läns hembygdsförbund och Sveriges hembygdsförbund. 
Birger bar sin familjs tradition och engagemang för hembygden vidare då även hans far varit ordförande, vilket Birger ofta återkom till. 
Vi är många som inom hembygds- och kultursfären som mött Birger i olika sammanhang och kommer minnas en framsynt äkta hembygdsman som vi bevarar i ljust minne.Image

Det är skimmer i molnen och glitter i sjön
Det är ljus över stränder och näs
och omkring mig står den härliga skogen så grön
bakom ängarnas gungande gräs 

Och med sommar och skönhet och skogsvindsackord
Står min hembygd och hälsar mig glad

Var mig hälsad! - Men var är min faders gård
Det är tomt bakom lönnarnas rad

Det är tomt , det är bränt, det är härjat och kalt
Där den låg, ligger berghällen bar 
Men däröver går minnet med vinden så svalt
Och det minnet är allt som är kvar

Med varma tankar 
Lisbeth


Editerad av: Thorbjörn Svahn (2021-05-15 10:51:54)

Kontakta oss

 Skeppsbrogatan 51, Ångkvarnen, Box 104 391 21 Kalmar
 070-672 94 03 [email protected]