Kalmar läns hembygdsförbund följer pandemins utveckling

Sveriges hembygdsförbund och Kalmar läns hembygdsförbund följer utvecklingen för pandemin och står i regelbunden kontakt med myndigheter och andra organisationer på såväl central som regional nivå.

Information om pandemin och rekommendationer m.m. finns på https://www.hembygd.se/shf Här framgår vad som gäller föreningslivet.

Ta även del av Krisinformation.se och informationen för civilsamhället på hemsidan för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Länsstyrelsen i Kalmar län skickade ut följande information 31 mars:
Kalmar län har just nu en hög och ökande smittspridning av covid-19. Med anledning av det kritiska läget har smittskyddsläkaren beslutat om regionala rekommendationer, som träder i kraft den 1 april. De skärpta rekommendationerna gäller dig som bor eller vistas i länet och de gäller även dig som är vaccinerad. https://www.lansstyrelsen.se/5.6395bf21784b0add95f2b9.html

De skärpta rekommendationerna i detalj framgår av den bifogade länken och gäller till och med 16 maj.

Observera att det på sidan också finns möjligheter att ställa frågor till Länsstyrelsens stab för coronafrågor.

Med vänliga hembygdshälsningar

Lisbeth & Peter


Editerad av: Thorbjörn Svahn (2021-04-02 13:24:25)

Kontakta oss

 Skeppsbrogatan 51, Ångkvarnen, Box 104 391 21 Kalmar
 070-672 94 03 [email protected]