Vi är förvissade om att ett starkt länsförbund behövs för hembygdsrörelsens överlevnad och utveckling i Kalmar län. Läs mer om vad länsförbundet gör.


Förening:

Kalmar Läns Hembygdsförbund

Skapad av: Kalmar Läns Hembygdsförbund (2021-03-11 14:43:55) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kalmar Läns Hembygdsförbund (2021-03-11 14:43:55) Kontakta föreningen

Kontakta oss