Omfattande seminarieprogram framöver


Sveriges hembygdsförbund erbjuder många seminarier framöver. Seminarier på andra teman tillkommer efter hand, exempelvis arkivering, lokalhistorisk forskning, kyrkogårdarnas kulturarv samt natur- och kulturlandskapet.  Programmet hittar du via den här länken. Ett bra sätt att hålla sig informerad är att prenumerera på SHF:s nyhetsbrev

Arbetets museum erbjuder en rad webbaserade kurser, bland annat söka pengar-kurser som riktar sig till både arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar. Dessutom anordnas arkiveringskurs, kurs i grundläggande digital mötesteknik och museiskola för arbetslivsmuseer, där målgruppen är arbetslivsmuseer men där även andra är välkomna. Läs mer om anmäl dig på www.arbetetsmuseum.se/kunskapscentrum.

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) erbjuder digitala studiecirklar för föreningar som vill lära sig att genomföra videomöten, digitala utbildningar och verksamhet på webben. Läs mer på https://www.sv.se/cirkelledarnatet/inspiration/digitala-verktyg/ SV kan också hjälpa föreningen med studiecirklar och arrangemang. Här hittar du kontaktuppgifter till SV:s lokala avdelningar www.sv.se.


Editerad av: Thorbjörn Svahn (2021-01-06 12:41:26)

Kontakta oss

 Skeppsbrogatan 51, Ångkvarnen, Box 104 391 21 Kalmar
 070-672 94 03 [email protected]