Broarna i Kalmar län - nu ber vi hembygdsföreningarna om hjälp

Åren 1981-1983 genomfördes en inventering av broarna i länet genom ett projekt kallat ”Broar i Kalmar län”. I projektet inventerades och dokumenterades hela 385 broar. De flesta av dessa broar var uppförda före 1945, vilket sattes som tidsgräns i projektet. Syftet med arbetet var att få en överblick över länets äldre broar och göra en kulturhistorisk värdering av dem.  

Under 2019 genomfördes en förstudie av oss på Kalmar läns museum, med medel från länsstyrelsen.  Förstudien var ett första steg till ett projekt som syftar till att uppdatera 1980-talets broinventering. Nu under 2020 kommer nästa steg i projektet att genomföras. Då ska kartläggning ske över vilka broar som finns kvar, vilka som rivits eller kraftigt byggts om eller ersatts. Även detta år bidrar länsstyrelsen med medel. 

Vi på länsmuseet vänder oss till länets hembygdsföreningar för hjälp. Vi önskar en kontaktperson i varje socken som själv eller tillsammans med andra kan svara på några frågor om äldre broar i just er socken. Vet ni någon som kan hjälpa oss? Hör av er till Ellen Olsson, byggnadsantikvarie vid Kalmar läns museum. Ellen kan bistå med kartmaterial som stöd vid ert arbete.  

Tack! 

Med vänlig hälsning, 
Ellen Olsson, byggnadsantikvarie 
Kalmar läns museum 
[email protected] ​​​​​​​

  

 


Editerad av: Thorbjörn Svahn (2020-09-18 10:13:13)