Kursdag om vård och restaurering av jordkällare

Ljungbyholm 19 september kl. 10.00 – ca 15.30. Samling vid Ljungby hembygdsgård kl. 10.00. Från kl. 09.30 serveras fika i hembygdsgården.

Förmiddag:
• Historik – förvaring av livsmedel genom tiderna, som stuka, potatisgrop m.m.
• Olika typer av jordkällare – stenvalv, platt tak, överbyggd källare m.m.
• Restaureringsåtgärder som dränering, tätskikt, dörrar m.m.
• Inredning
• Förvaring av rotfrukter, grönsaker och konserver. Förvaringstid

Lunch, medhavd matsäck

Eftermiddag
• Exkursion till ett antal olika källartyper i trakten
• Borrning och klyvning av sten, ofta behövs vid komplettering av nedgångar och gavlar

Anmälan till kursen görs senast 11 september till [email protected] alt. 070-384 69 62. Vid anmälan ange deltagarnas namn och e-postadress. Maxantal är 30 personer.
Kursen är kostnadsfri!

Kursledare är Kjell Gustafsson. Kursen genomförs i samarbete mellan Ängagärdets Natur och Kultur - Kjell Gustafsson, Kalmar läns hembygdsförbund, Ljungby hembygdsförening och Länsstyrelsen i Kalmar län.

 

Anmälan till kursen görs senast 11 september till [email protected] alt. 070-384 69 62. 
Vid anmälan ange deltagarnas namn och e-postadress. Maxantal är 30 personer. Kursen är kostnadsfri!
 


Editerad av: Thorbjörn Svahn (2020-09-23 08:54:25)