Kallelse till årsstämma

Kalmar läns hembygdsförbunds medlemsföreningar kallas till årsstämma lördag 29 augusti vid sockenmagasinet, Ljungby hembygdsförening, Ljungbyholm. Stämman äger rum utomhus, två - tre stora tält ger oss tak.

Max 50 personer. Först till kvarn! En person/förening

Regelverk utfärdat av Folkhälsomyndigheten per den 29 augusti styr årsstämmans utformning.
Alla postmottagare i era föreningar får den 1 augusti ytterligare kallelse till årsstämman med detaljer om utformning, anpassad till då rådande omständigheter.

Anmälningstid är 1 augusti- 16 augusti. Anmäl ombud via brev, e-post eller telefon senast den 16 augusti
Kalmar läns Hembygdsförbund, Århult 201, 570 72 Fagerhult, [email protected] eller 070-384 69 62 (Ann-Marie Hagelin)

Vid anmälan lämna uppgifter om:
* föreningens namn
* ombudens namn och e-postadresser
* antalet övriga deltagare
* ev. specialkost
Anmälan är bindande!

Program kommer i kallelsen den 1 augusti, tillsammans med info om stämmodokument. Länk till kallelsen.

Stämmoavgiften är 200 kr. I den ingår också förmiddagskaffe och lunch med kaffe. Faktureras efter anmälan

Varmt välkomna!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Kalmar läns hembygdsförbund
Ljungby Hembygdsförening


Editerad av: Thorbjörn Svahn (2020-07-31 08:03:50)