Hembygdsföreningarna förlorar stora inkomster

Länsförbundet skickade den 15 maj en enkät till 99 medlemsföreningar. Fyra dagar senare skulle svaren vara inne hos Region Kalmar län. Därifrån rapporterades de till Sveriges Kommuner och Regioner och vidare till regeringens budgetberedning. Hela 53 föreningar svarade  på frågorna om inställd och planerad verksamhet i år och det troliga ekonomiska bortfallet. Det sammanlagda ekonomiska bortfallet beräknades till 2 872 950 kr för de 53 föreningarna. Region Kalmar län har tackat för vår utförliga rapportering.


Editerad av: Thorbjörn Svahn (2020-06-11 16:22:42)