Arkivkurs för hembygdsföreningar

Arkivkurs för hembygdsföreningar i Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län onsdagen den 30 september kl. 10 – 15 på Staby Gårdshotell, Högsby. KursledareYvonne Bergman, Arkivcentrum, Örebro.  Kursen hålls i coronasäkrade lokaler, men vi tar själva ansvar för att inte trängas utan håller social distansering.
 
Kursens innehåll:
  • lagstiftning kring arkiv och GDPR

  • rutiner vid mottagande av dokument

  • hur arkivmaterial hanteras och ordnas

  • vad som ska sparas och gallras

  • fotografier, filmer, pressklipp

  • arkivvårdarens uppgifter

  • att skriva protokoll

Anmälan och avgift

Anmälan görs senast 21 september till [email protected] alt. 070-384 69 62. Vid anmälan ange deltagarnas namn, e-postadress och föreningens namn. OBS! anmälan är bindande. Deltagaravgift är 200 kr/deltagare, som faktureras vid anmälan. I avgiften ingår kursmaterial, kaffe och smörgås som serveras mellan 9.30-10.00, lunch och eftermiddagskaffe och liten kaka. Ange eventuell särskild kost vid anmälan.

Kursen är en del av Sveriges Hembygdsförbunds arkivprojekt.

Arrangör: Kalmar läns Hembygdsförbund i trelänssamverkan          Medarrangör: Kalmar läns Arkivförbund

 

 


Editerad av: Thorbjörn Svahn (2020-10-02 07:57:18)