Ordförandekonferens för Kalmar läns hembygdsförbund

Ordförande i länets föreningar hälsas varmt välkomna till vår första
ordförandeträff. Tanken är att länets föreningar ska få information
och träffas för att utbyta erfarenheter och lära känna varandra. Två
personer från varje förening är välkomna.

Tid: Lördagen den 29 februari 2020 kl. 09.00
Plats: Kalmar läns museum, Kronansalen våning 2

Program
9.00 – 9.30 Fika - Restaurang & Kafé Ångkvarnen på våning 4

9.30 – 9.40 Inledning Lisbeth Svensson Kalmar läns
hembygdsförbund, ordförande

9.40- 10.20 Kjell Gustafsson Kronobergs hembygdsförbund,
ordförande, Tvåvägskommunikation – förening < - > förbund

10.20 – 11.00 Birgitta Eriksson Länsstyrelsen i Kalmar län,
länsantikvarie, Länsstyrelsens uppdrag inom kulturmiljöområdet

11.05- 12.15 Michael Lehorst Sveriges hembygdsförbund,
kulturmiljöstrateg, Verka i landskapets förändring

12.15-13.00 Lunch serveras i Restaurang & Kafé Ångkvarnen på
våning 4

13.00 -14-00 Örjan Molander Kalmar läns museum, länsmuseichef,
Hur kan vi jobba tillsammans – länsmuseum och hembygdsrörelsen

14.00-14.15 Frågestund

14.15 – 15.00 Kalmar läns museum visning

Avslutning med kaffe & kaka

Deltagaravgift 100 kronor per person
Anmälan senast måndagen den 24 februari till hembygdskonsulent
Peter Danielsson e-post: [email protected] eller mobil 070-672 94 03

Väl mött hälsar Kalmar läns hembygdsförbunds styrelse


Editerad av: Thorbjörn Svahn (2020-02-29 11:32:52)