Kursdag kring arkivering

Sveriges Hembygdsförbund ger oss i Kalmar läns hembygdsförbund och Ölands hembygdsförbund via Kalmar läns Arkivförbund en kursdag om arkivering den 27 februari 2020. Mer information kommer.


Editerad av: Thorbjörn Svahn (2019-11-19 12:44:26)