Kursdag kring arkivering

Sveriges Hembygdsförbund ger oss i Kalmar läns hembygdsförbund och Ölands hembygdsförbund via Kalmar läns Arkivförbund en kursdag om arkivering den 27 februari. Läs programmet för kursdagen i Oskarshamn.


Editerad av: Thorbjörn Svahn (2020-01-14 18:51:46)