Kurs om att gynna blomrika marker och biologisk mångfald

Målet är att öka deltagarnas kunskaper om blomrika marker och biologisk mångfald. Deltagarna ska få kunskap om hur mark, användning och arter hör ihop. 10 december kl. 09 -16 i Ymer, Valhall i Hultsfred. Läs hela programmet.
 


Editerad av: Thorbjörn Svahn (2019-11-13 09:35:21)