Nya funktioner i Hembygdsportalen

En rad nyheter har publicerats på Hembygdsportalen. Det handlar om rättade fel men också om nya funktioner. Här är de viktigaste:

  • Möjlighet till bildspel som alternativ till omslagsbild.
  • Sortering i gallerier genom att dra och släppa bilder.
  • Möjlighet att dölja rubriken ”Nyheter”. Kan vara bra om föreningens inlägg inte är av nyhetskaraktär.
  • Styra ordningen på nyheter/inlägg. Förutom att ”fästa” en nyhet/inlägg överst kan man nu ange en siffra för alla nyheter/inlägg om man vill lyfta dem högre upp i listan.
  • Ändra ordningen på puffar, även här med genom att ange siffror för sortering.
  • Dölja kartan om aktiviteten inte är knuten till en fysisk plats.
  • Möjlighet att skapa en kortare och enklare adress till sidor i fältet ”Egen URL”. Adressen till en sida kan t ex bli www.hembygd.se/föreningensnamn/styrelse en adress som fungerar oavsett sidans namn.

Förbättringar har gjorts när det gäller sökfunktioner, men vi fortsätter jobba för att lösa de problem som fortfarande kvarstår.

Gå gärna in och testa nyheterna! Kom ihåg att använda Hembygdsportalens hjälpfunktioner när du arbetar. Klicka på frågetecknen för att läsa hjälptexter eller gå direkt till den digitala manualen där alla hjälptexter finns samlade: www.hembygd.se/digitalamanualen


Editerad av: Thorbjörn Svahn (2020-02-16 16:47:34)