Använd Chrome vid redigering

Vid redigering av innehåll i Hembygdsportalen rekommenderar vi att man använder webbläsaren Chrome, eftersom vissa funktioner kan krångla i andra webbläsare, exempelvis beskärning av bilder till nyheter. Exempelvis är webbläsaren Microsoft Edge känd för att vara problematisk och ännu sämre ställt är det med dess föregångare Microsoft Explorer.  Chrome laddar du ner på  https://www.google.com/intl/sv_ALL/chrome/ 


Editerad av: Olov Norin (2019-08-20 09:21:58)