Använd Chrome vid redigering

Vid redigering av innehåll i Hembygdsportalen rekommenderar vi att du använder webbläsaren Chrome, eftersom vissa funktioner kan krångla i andra webbläsare, exempelvis beskärning av bilder till nyheter. Webbläsaren Microsoft Edge är känd för att vara problematisk och ännu sämre ställt är det med föregångaren Microsoft Explorer.  Chrome laddar du ner på  https://www.google.com/intl/sv_ALL/chrome/ 


Editerad av: Thorbjörn Svahn (2019-11-13 09:32:48)