Hembygdsförsäkringen

Som medlem i förbundet ingår alltid en grundförsäkring för styrelsen och
verksamheten.

Era byggnader och inventarier kan tilläggsförsäkras mycket
förmånligt genom hembygdsförsäkringen.

Försäkringsombud inom Kalmar läns Hembygdsförbund är
Lisbeth Svensson och du når henne på telefon telefon 0480-308 96

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter