Diplom 2014-2015

Diplom utdelade 2014

Nr 616. Karl-Erik Andersson                Gladhammar

Nr 617. Ronny Karlsson                        Åby

Nr 618. Lena Gunnarsson                     Hossmo

Nr 619. Rolf Ericsson                             Pelarne

Nr 620. Ove Klingstedt                         Hultsfred

Nr 621. Nils Erlandsson                        Hultsfred

Nr 622. Jan Karlsson                             Hultsfred

Diplom utdelade under 2015

Nr 623. Karl-Gustav Nilsson, Söderåkra Hbg
Nr 624. Gretha Jonsson, Söderåkra Hbg
Nr 625. Evy Nygren, Söderåkra Hbg
Nr 626. Vanja Matsson, Törnsfall Hbf
Nr 627. Mikael Nilsson, Böda Hbf
Nr 628. Ulla Nilsson, Södra Vi Hbf
Nr 629. Sonja Karlsson, Södra Vi Hbf
Nr 630. Birgitta Johansson, Torslunda Hbf
Nr 631. Jan-Erik Garnheden, Torslunda Hbf
Nr 632. Anna Johansson, Hossmo Hbf
Nr 633. Inglöv Eriksson, Ljungby Hbf
Nr 634. Per Öberg, Ljungby Hbf
Nr 635. Anita och Berndt Andersson,
Djursdala Hbf

Nr 636. Magnus Sandberg, Djursdala Hbf
Nr 637. Arne Johansson, Djursdala Hbf
Nr 638. Inger Bernsholt, Hultsfred Hbf
Nr 639. Sune Fransson, Hultsfred Hbf
Nr 640. Britt-Marie Sällqvist, Hultsfred Hbf
Nr 641. Alice Andersson, Södra Vi Hbf
Nr 642. Mari-Anne Andersson, Södra Vi Hbf
Nr 643. Marianne Svensson, Södra Vi Hbf
Nr 644. Hjördis Viderström, Södra Vi Hbf
Nr 645. Vicia Söderkvist, Södra Vi Hbf
Nr 646. Gun Green, Södra Vi Hbf
Nr 647. Carita Karlsson, Södra Vi Hbf
Nr 648.Gunvor Larsson, Södra Vi Hbf
Nr 649. Anette Davidsson, Södra Vi Hbf
Nr 650. Helena Samuelsson, Södra Vi Hbf
Nr 651. Lisbet Svärd, Södra Vi Hbf
Nr 652. Rosita Nilsson, Södra Vi Hbf
Nr 653. Sven Magnusson, Södra Vi Hbf
Nr 654. Britta Johansson, Södra Vi Hbf
Nr 655. Ann och Anders Lundbäck, Målilla Gårdveda Hbf