Om oss

Kalmar läns hembygdsförbund är en sammanslutning av 98 föreningar på fastlandet och på Öland där 22 044 medlemmar i dag är anslutna, varav 41 var enskilda medlemmar. 

Insamlad statistik från våra medlemmar visar att under 2020 - som var ett speciellt år med statliga och regionala restriktioner på grund av coronapandemi - utfördes 91 146 ideella timmar. (Under 2019 var siffran 181 439 timmar). Medlemsföreningarnas verksamhet har haft 27 242 besökare under året (158 062 besökare 2019) vid 414 (1 660) aktiviteter. Sammanlagt förvaltar och vårdar länets hembygdsrörelse ett kulturarv med 715 byggnader och 258 306 föremål.

Vår uppgift är att verka för vården och tillgängliggörandet av våra kulturmiljöer och att värna vårt läns spännande kulturhistoria.

I samarbete med andra aktörer i länet arbetar vi även med turism- och landsbygdsutvecklingsfrågor. Vi är en samarbetspartner i olika utvecklingsprojekt.

Vi hjälper enskilda föreningarna vid projektansökningar och anordnar utbildningar.

Vi verkar för att våra hembygdsgårdar ska vara mötesplatser för människor, där man hämtar inspiration och kunskap. Vi vill förmedla att hembygdsrörelsen är öppen för alla, oavsett bakgrund.

Kontakta oss

 Skeppsbrogatan 51, Ångkvarnen, Box 104 391 21 Kalmar
 070-672 94 03 [email protected]