Om oss

Kalmar läns hembygdsförbund har sitt ursprung från år 1871. Vi är en sammanslutning av 95 föreningar på fastlandet och på Öland där 22 044 medlemmar i dag är anslutna, varav 41 är enskilda medlemmar. Vi är en, av tre, stiftare till Kalmar läns museum .

Vår uppgift är att verka för vården och tillgängliggörandet av våra kulturmiljöer och att värna vårt läns spännande kulturhistoria.

I samarbete med andra aktörer i länet arbetar vi även med turism- och landsbygdsutvecklingsfrågor. Vi är en samarbetspartner i olika utvecklingsprojekt. Vi ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och tips på goda idéer mellan länets hembygdsföreningar. 

Vi hjälper enskilda föreningarna vid projektansökningar och anordnar utbildningar.

Vi verkar för att våra hembygdsgårdar ska vara mötesplatser för människor, där man hämtar inspiration och kunskap. Vi vill förmedla att hembygdsrörelsen är öppen för alla, oavsett bakgrund.

Sammanlagt förvaltar och vårdar länets hembygdsrörelse ett kulturarv med 715 byggnader och 258 306 föremål.

Insamlad statistik från våra medlemmar visar att under 2020 - som var ett speciellt år med statliga och regionala restriktioner på grund av coronapandemi - utfördes 91 146 ideella timmar. (Under 2019 var siffran 181 439 timmar). Medlemsföreningarnas verksamhet har haft 27 242 besökare under året (158 062 besökare 2019) vid 414 (1 660) aktiviteter.

Kontakta oss