Om oss

Kalmar läns hembygdsförbund är en sammanslutning av 108 föreningar på fastlandet och på Öland där 26 038 medlemmar i dag är anslutna.

Vår uppgift är att verka för vården och tillgängliggörandet av våra kulturmiljöer och att värna vårt läns spännande kulturhistoria.

I samarbete med andra aktörer i länet arbetar vi även med turism- och landsbygdsutvecklingsfrågor. Vi är en samarbetspartner i olika utvecklingsprojekt.

Vi hjälper enskilda föreningarna vid projektansökningar och anordnar utbildningar.

Vi verkar för att våra hembygdsgårdar ska vara mötesplatser för människor, där man hämtar inspiration och kunskap. Vi vill förmedla att hembygdsrörelsen är öppen för alla, oavsett bakgrund.