Kurs i systematiskt brandskydd

Välkommen till kursen systematiskt brandskydd för arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar

Citat från deltagare under vårens brandskyddskurs: ”Istället för att betala dyra pengar till årliga kontrollanter som kommer ut och tittar och sedan skickar en räkning kan man göra mycket själv, till exempel genom att få rutin på egna kontroller.”

Kursen fokuserar på förebyggande arbete och vill visa hur man systematiskt kan skapa rutiner, instruktioner och underhållsplaner för att hindra eller begränsa skador till följd av oönskade händelser som brand, inbrott, vattenskador eller skadegörelse mm.

Ölands museum,  Himmelsberga, Borgholm den 31 oktober kl. 9-17.

Frågor? Tips på boende eller andra funderingar?
Magdalena Åkerström, 011–23 17 25, 073–140 57 29
[email protected]

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter