Kalmar läns Hembygdsförbund

Den 9 mars stängdes vårt kansli i Fagerhult och vår hembygdskonsulent har avslutat sin tjänst. Tjänsten är tillsvidare vakant. Verksamheten bedrivs därför av förbundets styrelse.

Ordförande Lisbeth Svensson
E-post: [email protected] Mobil: 076-852 11 88

Vice ordförande Monica Björklund – Stenmuren redaktionellt material
E-post: [email protected] Mobil: 070-853 04 10

Sekreterare Ingrid Fröström – Stenmuren prenumerationer, medlemsregister
E- post: [email protected] Mobil:  0709-42 59 71

Kassör Ann-Marie Hagelin – ekonomi, fakturor
E-post: [email protected] Mobil: 070-384 69 62

——————————————————————————————

Kalmar läns Hembygdsförbund är en sammanslutning av hembygdsföreningar på fastlandet och på Öland där 26 508 medlemmar i dag är anslutna.

Vår uppgift är att verka för vården och tillgängliggörandet av våra kulturmiljöer och att värna vårt läns spännande kulturhistoria.

I samarbete med andra aktörer i länet arbetar vi även med turism- och landsbygdsutvecklingsfrågor. Vi är en samarbetspartner i olika utvecklingsprojekt.

Vi hjälper enskilda föreningarna vid projektansökningar och anordnar utbildningar.

Vi verkar för att våra hembygdsgårdar ska vara mötesplatser för människor, där man hämtar inspiration och kunskap. Vi vill förmedla att hembygdsrörelsen är öppen för alla, oavsett bakgrund.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter