Nyheter

 

Under år 2023 har Kalmar läns hembygdsförbund i samarbete med Kalmar läns museums
pedagoger genomfört 12 tidsresor för förskolebarn, en i varje kommun på våra
hembygdsgårdar. Eftersom detta projekt blev så lyckat så har vi erhållit bidrag från Bo och
Irene Adolfssons fond för 2024 att erbjuda tolv hembygdsföreningar denna...

Läs mer >

Vi hälsar hembygdsåret 2024 varmt välkommet. I Kalmar läns hembygdsförbund har vi startat det nya året med att sammanställa ett program för hela året 2024.

Ni kan alltså redan nu boka datum för de möten och kurser ni är intresserade av. Klicka på den blå länken här så kommer ni direkt till...

Läs mer >

Kalmar läns hembygdsförbund tillsammans med Kalmar läns museum har beviljats bidrag av Irene och Bo Adolfssons Stiftelse. Detta möjliggör att vi nu tillsammans kan erbjuda förskolebarn tidsresor i deras hemmamiljö runt om i Kalmar län. Barnen lär sig i tidsresan om sin egen historia och får en känsla för platsen där...

Läs mer >

Vi är förvissade om att ett starkt länsförbund behövs för hembygdsrörelsens överlevnad och utveckling i Kalmar län. Läs mer om vad länsförbundet gör.

Kontakta oss

Om oss

Kalmar läns hembygdsförbund har sitt ursprung från år 1871. Vi är en sammanslutning av 95 föreningar på fastlandet och på Öland där 22 044 medlemmar i dag är anslutna, varav 41 är enskilda medlemmar. Vi är en, av tre, stiftare till Kalmar läns museum .

Vår uppgift är att verka för...

Läs mer >

Aktiviteter