Nyheter

Kalmar läns hembygdsförbund följer pandemins utveckling

Sveriges hembygdsförbund och Kalmar läns hembygdsförbund följer utvecklingen för pandemin och står i regelbunden kontakt med myndigheter och andra organisationer på såväl central som regional nivå.

Information om pandemin och rekommendationer m.m. finns på https://www.hembygd.se/shf Här framgår vad som gäller föreningslivet.

Ta även del av Krisinformation.se och informationen för civilsamhället på hemsidan för...

Läs mer >

Svaren på årets enkät har sammanställts

Nu är årets enkät från Sveriges hembygdsförbund sammanställd. I slutet av sammanställningen finns svaren på de specifika frågor Kalmar läns hembygdsförbund ställde till sina medlemsföreningar. Länk till pdf-filen​​​​​​​.

Årsstämma 3 oktober i Kalmar

Årsstämman för Kalmar läns hembygdsförbund är planerad att äga rum den 3 oktober i Kalmar läns museums lokaler i Kalmar. Inbjudan och mera detaljerat program kommer så snart situationen klarnar.

Vad innebär medlemskap i Kalmar läns hembygdsförbund?

Vi är förvissade om att ett starkt länsförbund behövs för hembygdsrörelsens överlevnad och utveckling i Kalmar län. Läs mer om vad länsförbundet gör.

Uppskjutet årsmöte i din förening?

Varför ska man ha årsmöte?

  • När föreningen bildades utsågs ett antal personer som skulle sköta det praktiska – en styrelse.
  • Den har ansvaret att leda föreningen och ska dessutom sköta det ekonomiska.
  • Varje år hålls ett årsmöte där styrelsen redovisar en verksamhetsberättelse och avger en ekonomisk rapport. Medlemmarna har där möjlighet att påverka...

Läs mer >

Visa fler

Kontakta oss

 Skeppsbrogatan 51, Ångkvarnen, Box 104 391 21 Kalmar
 070-672 94 03 [email protected]

Om oss

Kalmar läns hembygdsförbund är en sammanslutning av 97 föreningar på fastlandet och på Öland där 22 293 medlemmar i dag är anslutna. Statistiken från våra medlemmar visar att under 2019 utfördes hela 181 439 ideella timmar. Medlemsföreningarnas verksamhet har haft 158 062 besökare under året vid 1 660 aktiviteter. Sammanlagt förvaltar och vårdar länets...

Läs mer >