Kalmar Läns Hembygdsförbund

Kalmar Läns Hembygdsförbund är en sammanslutning av hembygdsföreningar på fastlandet och på Öland där 26 508 medlemmar i dag är anslutna.

Vi har till uppgift att verka för vården och tillgängliggörandet av våra kulturmiljöer, att värna vårt läns spännande kulturhistoria.

I samarbete med andra aktörer i länet arbetar vi även med turism- och landsbygdsutvecklingsfrågor. Vi är en samarbetspartner i olika utvecklingsprojekt.

Genom vår hembygdskonsulent hjälper vi de enskilda föreningarna vid projektansökningar och anordnar utbildningar.

Vi verkar för att våra hembygdsgårdar ska vara mötesplatser för människor, där man hämtar inspiration och kunskap. Vi vill förmedla att hembygdsrörelsen är öppen för alla, oavsett bakgrund.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter