Studiecirklar

Identifiera gamla Kalmarbilder
Kom och titta på länsmuseets  gamla foton och berätta vad du kommer ihåg eller vet!
Ledare: Jimmy Ottosson och Gunnar Magnusson
Lokal: Kalmar läns museum
Startar 26 september. Alla välkomna.
Anmälan till [email protected] eller skicka brev/kort