Studiecirklar


2020 har vi inga studiecirklar. Cirkeln Titta på gamla Kalmarbilder bedrevs under många år, de senaste åren tillsammans med Kalmar läns museum. 2020 drivs den av museet i egen regi.

 

 

 

 

 

Editerad av: Jan Målberg (2020-01-19 08:58:25)