Hänt sen sist


FÖR NYARE HÄNDELSER V G SE UNDER FLIKEN NYHETER

Länsmuseet i repris
Våren 2019 hade vi bjudit in medlemmarna till ett besök på Länsmuseet kallat Bakom kulisserna . Som rubriken anger visades föremål som normalt inte visas för allmänheten. Max 30 deltagare kunde tas emot p g a trånga utrymmen. Besöket blev snabbt fulltecknat och mer därtill. Därför ordnades ett nytt besök den 18 september 2019, nu med något annorlunda innehåll. Även denna gång blev det fulltecknat. Museichef Örjan Molander visade allt ifrån stenyxor, fina mässingslampor, vackra intarsiabord till fina konstverk. Textilkonservator Evelina Sand berättade om textilverksamheten och bland annat visade hon fina arbeten som de gjorde för Svenska kyrkan i Vimmerby. Bilden: Örjan Molander och några deltagare. 

Image
 

Krusenstiernska gården
Första programpunkten hösten 2019 var ett besök i Krusenstiernska gården i Kalmar. Det var ett samarrangemang med Kalmar Trädgårdsförening. Antalet besökande var maximerat till 60 och den kvoten fylldes snabbt. Deltagarna fick både information om gårdens historia och om dess träd och växter. Kaffe och närbakade bullar serverades. Nedan några bilder från träffen. Klicka på dem för förstoring.

Image

     

Hembygdsrörelsen på gång

Söndagen 12 maj 2019 hade kommunens 10 hembygdsföreningar olika aktiviteter med temat Hembygdsrörelsen på gång.
Vår förening genomförde en stadsvandring med Bengt Bengtsson. Med början på Larmtorget gick promenaden till Västerport - den ursprungliga huvudporten i till Kalmar. Därefter mot Kaggensgatan som följdes söderut och upp på vallen vid Jordbroporten. Åter ner på marknivå vid Gröna Stugan och åter till Larmtorget. Under promenaden gjordes många stopp och Bengt berättade om hus, männislor som bebott och gett namn åt dem. Kalmar är den stad i Sverige som efter Stockholm har flest bevarade 1600-talshus. Han berättade om försvarsstaden Kalmar, om bränderna som hemsökt staden, om inflytelserika personer som präglar Kalmar än idag och mycket, mycket annat. I vanlig ordning imponerade Bengt Bengtsson med sina både breda och djupa kunskaper till glädje för de 75 personer som deltog i vandringen.
Bilder från vänster: Västerport, Floras Kulle och Bengt Bengtsson

            

 

 

Världsbokens dag
På Världsbokens Dag 23 april 2019 hade föreningen öppet hus med försäljning av våra skrifter och kaffeservering. Även om det inte var någon rusning så sålde vi en del. Vi fick också möjlighet att visa vår lokal och vad vi har i den. 

Bakom kulisserna

Det var namnet på vår aktivitet 3 april 2019. Vi gjorde ett besök på Länsmuseet för att se en del av vad som normalt inte visas för allmänheten. Museiechef Örjan Molander visade t ex en del av den enorma föremålssamlingen. Karin Adriansson visade konservering av föremål och i detta fall föremål från regalskeppet Kronan. Antalet besökande var begränsat till 30 p g a trånga utrymmen. Tyvärr kunde inte alla anmälda få plats. Därför överväger vi att ordna ytterligare en visning. Det blir i så fall till hösten. På bilderna överst Örjan Molander och därunder Karin Adriansson.
  

Den 4 mars 2019 hade vi årsmöte. Det var väl förberett och därmed snabbt avklarat. Carin Bram avgick ur styrelsen efter många års förtjänstfullt arbete. Hon avtackades med blommor och presentkort. I Carins ställe kom Helen Eklund som här hälsas välkommen.


Carin Bram avstackas av Bengt BengtssonCarin Bram avtackas av Bengt Bengtsson

En arbetsgrupp har under en tid arbetat med att i en skrift dokumentera Fyra tändsticksfabriker i Kalmar åren 1853-1967. Skriften med namnet Vi gjorde spetor kom från tryckeriet lagom till detta föreningsmöte och presenterades av Rolf Bergskans, Lennart Bäckström, Lennart Holm och Gunnar Magnusson. Utöver dessa har Klas Palmqvist och Stefan Almén deltagit i arbetet. Det har funnit fyra tändsticksfabriker i Kalmar; Lindahls, Gustafsberg, Fredriksdahl och Kalmar Tändsticksfabrik. Det senare blev nedlagt 1967, de andra långt tidigare. Att göra tändstickor var en mycket arbetsintensiv verksamhet. Många kvinnor och många barn fanns i fabrikerna - men ofta utfördes arbeten också i hemmen. Bland publiken fanns personer som själva har arbetat i tändsticksproduktionen. T ex Inga-Lisa Mellström som var med fram till nedläggningen 1967. Hon vittnade om hårt arbete, men fantastisk arbetsgemenskap och dessutom hygglig lön.

Vi rekommenderar er att köpa och läsa skriften Vi gjorde spetor. Utöver textmaterial är den fylld av intressanta bilder. Den kostar 150 kronor och kan beställas via vår e.mailadress [email protected] .

Image

Beskrivning: Skiss över tändsticksfabrikerna i Kalmar

Image

 

 

Beskrivning: Lennart Bäckström, Rolf Bergskans, Lennart Holm och Gunnar Magnusson Fotograf: JM

 

 

 

Image

Beskrivning: Interiör tändsticksfabrik


Inga-Lisa Mellström och Birgit Olsson - tidigare tändsticksarbetareInga-Lisa Mellström och Birgit Olsson, f d tändsticksarbetare.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Medlemsmötet 11 februari 2019 med ämnet KALMAR FÖR HUNDRA ÅR SEDAN blev en succé. 100 personer fyllde Stensbergshemmets samlingssal. Det är rekord. Vi fick plocka fram alla bord och stolar som fanns att uppbringa. Intresset för vår stad, dess historia och hur det var att bo och leva här är mycket stort. Hela styrelsen var delaktiga på ett eller annat sätt, allt från kaffeservering, bokförsäljning till berättelser. Genom att visa en gammal karta fick deltagarna se var Kalmars egentliga bebyggelse fanns på den tiden. Stan har vuxit och utvecklats! Vi berättade om hantverkare som fanns då men inte längre. En genomgång gjordes av utvecklingen av gas och elektricitet och dess användning. Även vattenförsörjningen och byggandet av vattentornet gicks igenom. Vi berättade om krisåren 1914-1921 med svält, hunger och kravaller. Berättelser om livet på Ängö och mycket annat klarades också av. Ulf Broman var inbjuden att berätta om bryggerierna i Kalmar, men främst om bryggeriet Nordstjernan. Han är barnbarnsbarn till Axel Åhman som köpte Nordstjernan på 1880-talet. Under hand drevs det av hans arvingar och det såldes 1933. Under kvällen visades en mängd gamla bilder.

Image

           Gasverket byggt 1862. Slottet i bakgrunden

VarvsholmenNya ÄngöbronBuss i Kalmars första busslinje 1922
       Kalmar Varv                            Nya Ängöbron                     Kalmars första busslinje 1922    

 

Image

                     Intresserad publik Fotograf: JM

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Vinnaren i vår tävling om Årets Kalmarbild 2018 har utsetts och presenterades av ordförande Bengt Bengtsson den 8 februari 2019 i Café Ångkvarnen på Länsmuseet. Vinnare blev Kristina Wirén. Det var fullsatt och mer därtill och rikligt med representanter för pressen. Vi kunde aldrig tro att uppmärksamheten skulle bli så stor. Men det värmer! Tävlingen har anordnats till minne av Skotte Linde, en person som verkligen levde med Kalmar i sitt hjärta. Denna uppmärksamhet skulle han ha gillat. Juryn som bestod av Rolf Lind,  Holger Tillström och Moritz Fingerhut hade att bedöma cirka 140 bilder. De var eniga om vilken bild som var bäst. De var också eniga andrapriset, som gick till Per G Ahlander och tredjepriset som gick till Björn Sandström.  Gunnar Magnusson har varit samordnare i projektet.
Med länk från Årets Kalmarbild kan man se juryns utlåtande.
Kalmar läns museum har gjort en utställning med ett urval av de foton som var insända i tävlingen. Den invigdes vid samma tillfälle.

Image Kristina Wirén, vinnare Årets Kalmarbild 2018 Image

 

 

 

Kristina Wirén, Maria Kanje, Länsmuseet, Rolf Lind, Jurymedlem och Bengt Bengtsson, Hembygdsföreningen

Vinnarbidragen 2018

1:a pris Kristina Wirén


Vinnarbild 2018

2:a pris Per G Ahlander


Andrapris 2018

3:dje pris Björn Sandström
Tredjepris 2018

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Vi började vårterminen 2019 med besök på nya Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi fick möjlighet att komma med två grupper om vardera 25 personer. Grupperna blev fulltecknade direkt. Universitetet ska bestå av sex huskroppar, varav de tre största är klara och inflyttade. Husen har fått latinska namn och de vi besökte har namnen Magna(stor), Radix(rot) och Vita(liv). Allt kommer att bli klart under 2020. Vi fick en utmärkt guidning av Professor Bo Bergbäck. Vi kan konstatera att vi har fått ett fantastiskt fint universitet interiört.

Image

Beskrivning: Interiör Fotograf: JM

Image

Beskrivning: Interiör Linnéuniversitetet Fotograf: JM

PROGRAM 19 NOVEMBER PÅ STENSBERGSHEMMET

Det finns många företag i Kalmar, både sådana som är välkända och sådana som är mindre kända av innevånarna. Som sista programpunkt hösten 2018 hade vi inbjudit representanter för två företag; VD Anneli Sjöstedt, Electra Gruppen och personalchef Eric Pehrsson, Norden Machinery.

ElectraGruppen är leverantör av varor och tjänster inom huvudsakligen hemelektronikområden. Kunderna tillhör  de ledande fackhandelskedjorna i Sverige. Främst sker leverans till kunder, men man har även E-handel. I gamla Volvofabriken har man lager på 22 000 m2. Det finns 10 000 olika produkter i lager och  4 -5 000 order per dag plockas, packas och skickas ut till kunder. Företaget har 130 anställda. Alldeles nyligen har de köpt in sig i EM-home och har därmed möbler som komplement till framförallt hemelektroniken.

Norden Machinery AB var ursprungligen den del av Arenco/Sivert & Fonander som grundades i Kalmar 1877. Norden blev ett fristående bolag 1980 och ingår sedan 2008 i den italienska maskintillverkargruppen COESIA .Bolaget är världsledande leverantör av utrustningar för att hantera tuber (typ tandkrämstuber). 98 % av försäljningen går på export till mer än 70 olika länder. Hela verksamheten finns i Kalmar där man har 290 anställda. Ute i världen finns ytterligare ett 30-tal anställda. Genom sin placering vid Södra vägen där trafiken är tät och många passerar är Norden ett välkänt bolag.

Image

Annelie Sjöstedt

Image

Eric Pehrsson 

 

Förening:

Kalmar Stads Hembygdsförening

Skapad av: Jan Målberg (2018-11-21 21:31:19) Kontakta föreningen
Ändrad av: Jan Målberg (2021-03-11 14:46:36) Kontakta föreningen