Medlemskap

  • Medlemsavgiften är 150 kronor per kalenderår. För förening är årsavgiften 250 kronor.
  • Den som önskar bli medlem kan betala in avgiften på bankgiro 744-4193. Vi har också Swish 123-3409604.
  • Det går också att kontakta kassör Christer Olander på telefon 0480-423080 eller 0708-909060.