Husskyltar

I Kalmar finns många hus med intressant historia. En del är gamla, en del är ganska nya. Många är så unika att de har blivit förklarade som byggnadsminnen. I föreningen tycker vi att husen och deras historia skall bli känd av både Kalmarbor och besökare. Därför tog vi 2007 initiativ till att sätta upp informationsskyltar på byggnadsminnen och kulturhistoriskt intressanta hus. Ett projekt startades tillsammans med Kalmar kommun och Länsstyrelsen och under 2011 var allt klart. Resultatet blev att att mer än 50 skyltar har monterats.
En broschyr  med kartor och listor över skyltarna har producerats. Med denna i hand kan man lätt finna många av Kalmars sevärda hus. Fråga efter den vid våra medlemsmöten eller kontakta någon i styrelsen.