Hänt sen sist

VÅRENS  MEDLEMSAKTIVITETER 2018

 

Den 9 april hade vi medlemsmöte i en fullsatt samlingssal i Oxhagshemmet. Det var Gunilla Petri som på ett mycket inspirerande sätt berättade om arkitekten J Fred. Olsons liv och livsverk. Efter studier i Sverige och utomlands och efter att han undervisat vid Tekniska skolan anställdes han som stadsarkitekt i Kalmar 1904. Anställningen varade i 33 år, alltså till 1937. Han var en synnerligen produktiv man. Han ritade ”allt”, inte bara byggnader. T ex ritade han staket, eldstäder, möbler, textiler etc. Under sin tid i Kalmar utförde han runt 450 uppdrag och satte därigenom sin prägel på staden. Det var nya offentliga byggnader, men också om- och tillbyggnader och dessutom en stor mängd privata hus.
Gunilla Petri nämnde också andra arkitekter och hus i Kalmar som de har ritat.
Jim Sundström och Per Lindström berättade kort om de J Fred. Olson-hus som de bor i. Gunnar Magnusson berättade om en trälåda som hittades hos kommunen för ett par år sedan. Den innehöll ritningar på de privata hus som J Fred. Olson har ritat.

Gunilla Petri

J Fred. Olson när han anställdes i Kalmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Den 12 mars  genomfördes årsmötet. Ett 60-tal medlemmar deltog. Gunnar Magnusson ledde förhandlingarna. Bengt Bengtsson valdes till ordförande och efterträder därmed Inger Adriansson. Inger fortsätter sitt arbete i föreningen som ledamot. Mötet beslutade om förändring av stadgarna. Bland annat minskas antalet styrelseledamöter från nio till sju, varav en ordförande. I övrigt var ändringarna av redaktionell art. Margaretha Adolfsson, Anne Ljung och Moritz Fingerhut lämnar styrelsen och Roland Ewö blir ny ledamot.

Bengt Bengtsson och Inger Adriansson

Inger Adriansson avtackar Margaretha Adolfsson

Bernt Ohlson

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter årsmötet fängslade Bernt Ohlson medlemmarna med historien om Grimskär. Denna holme utanför Kalmar slott har haft stor betydelse för försvaret av Kalmar från sen medeltid. I mitten av 1800-talet avfördes den från rikets fasta försvar. Den kom i stället att användas som fyr- och lotsplats. Men under andra världskriget förvandlades den till en hemlig och för allmänheten okänd minstation. Från den kunde ett stort antal minor fjärrdetoneras. Bernt Ohlson var en viktig kugge i denna verksamhet och det gjorde historien särskilt intressant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Allan Svensson var en av flera berättare.

 

Våren 2018 inleddes med en föreläsning den 12 februari i Oxhagshemmets samlingssal. Ämnet var Norrliden. Då, nu och i framtiden. Det blev en beskrivning av hur området Norrliden planerades och bebyggdes, hur det är att bo där nu och vad som planeras i framtiden. Gunnar Magnusson, Lennart Holm, Stig Holm, Carin Bram, Allan Svenson, Emma Westergren och Helen Eklund hade alla något att berätta.

 

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Utställningen

Integrationsprojekt 6 december 2017

Under hösten har vi deltagit i ett integrationsprojekt i stadsdelen Norrliden tillsammans med Länsmuseet och Möteslotsen (Kalmar kommun). 5:e klassare har engagerats att tillsammans med oss ordna en utställning med fakta om Norrliden, att ordna med vandring i området med information och lite teater.

Den 6 december genomfördes detta med ett 40-tal intresserade. Gunnar Magnusson var stadsarkitekt och den som planerade Kalmarhemsområdet i början av 1970-talet. Han ledde vandringen och berättade om tankarna med området. Tre grabbar spelade upp en scen med anspelning på den kände Richard Allgårdh som bodde i Norrliden när det inte fanns mycket mer än hans torp där. Han köpte och sålde lyktor. I Två systrars kapell kyrkan spelade två tjejer upp en scen där de föreställde systrarna Marta och Maria. Vid återsamlingen i Bystugan blev deltagarna bjudna på glögg, kaffe, nybakade lussekatter och pepparkakor. Utställningen med teman Dåtid – Nutid – Framtid invigdes.

 

Deltagare

JM

Tre lyktputsare

”Marta och Maria”

Helen Eklund, Emma Westergren, Gunnar Magnusson

Helen Eklund, Emma Westergren, Gunnar Magnusson

JM

Helen Eklund med några deltagare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÖSTENS MEDLEMSAKTIVITETER 2017

Föreläsningen den 27 november med rubriken Kalmar-Jeanssons blev en dundersuccé. 100 personer kom. Det visar det stora intresse Kalmarborna har för Jeanssondynastin, den familj som i så stor omfattning har satt sin prägel på Kalmar. De flesta känner till att familjen på sin tid ägde det mesta av stadens näringsliv och sysselsatte upp till 80 % av befolkningen. Deltagande i politiken och generösa donationer ska inte glömmas. De flesta vet att Jeanssonhistorien börjar med att Johan Julius Jeansson kom från Karlskrona till Kalmar 1850. Det var då det började här. Men vi fick veta en del om släkten från 1700-talet.

JM

Nils Ragnar Jeansson

Föredragshållare var Nils Ragnar Jeansson som är barnbarnsbarn till Johan Julius Jeansson. Han har på uppdrag av Ragnar Jeanssons familjestiftelse under cirka 5 år arbetat med ett filmprojekt. Filmen som han har gjort har en visningstid på med än 14 timmar. Den innehåller bl a 2000 fotografier som används för att visa Kalmars olika byggnader, gatumiljöer och företag långt innan rörliga bilder hade uppfunnits. Men givetvis också mycket rörliga bilder. Nils Ragnar Jeansson visade samkprov ur filmen och berättade initierat anekdoter – han är ju själv en del av historien. Vi fick se och höra sådant som var nytt. Efter detta smakprov hoppas vi att han vill återkomma och fortsätta sin berättelse.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Stormaktstidsveckan anordnades i Kalmar 29 oktober – 3 november med en mängd aktiviteter för såväl vuxna som barn.

Göran Tagesson

Vi bidrog med en föreläsning av arkeolog Göran Tagesson 30 oktober i Hantverkshuset. Under rubriken Kalmar från dröm till verklighet redovisade han de senaste årens arkeologiska undersökningar i Kalmar som berättar om stormaktstidens stad. Han redovisade i olika avsnitt Staden och det tidigmoderna samhället, Stadsbor och stadsgårdar och Från odling till bord och avfall.  Föreläsningen lockade många, närmare 100 personer kunde lyssna till den. Men tyvärr fick några vända i dörren p g a brandmyndighetens  bestämmelser om max antal personer i lokalen. Vi vill gärna rekommendera  boken Kalmar mellan dröm och verklighet där Göran Tagesson är en av redaktörerna.

Deltagare i Hantverkshuset

 

Fågelupplevelser hemmavid och av mer exotiskt slag var ämnet vid föreningsmötet 25 september. Föredragshållare var ornitologen Donat Hullman, känd som vinnare i TV-programmet Det stora fågeläventyret.

13 september anordnades en stadsvandring i de centrala delarna. Rubriken var Så började Kvarnholmen utvecklas och bebyggas. Vandringen leddes  av Bengt Bengtsson och Gunnar Magnusson. Vädret var dåligt med regn och kyla och det fanns risk för att vandringen skulle ställas in. Men 10 medlemmar infann sig. Det blev inte så mycket promenad utan informationen framfördes på Larmtorgets scen. Aktiviteten kommer igen våren 2018.

VÅRENS MEDLEMSAKTIVITETER 2017

Bertil Wallien på VIDA-museet

Bertil Wallien på VIDA-museet

Årets hembygdsresa gick 31 maj till mellersta Öland. Med bilar åkte 24 medlemmar först till Linbastan i Lerkaka. Där berättade personer från Hembygdsföreningen i Runsten om såväl själva bastan som processen från odling av lin till färdigt lingarn. Resan fortsatte till Lantbruks- och motormuseet i Störlinge. Först välsmakande förmiddagskaffe, sen vandring bland föremålen. Imponerande stort.  Resan fortsatte till Borgholm. Gunnar Magnusson tog oss med på en vandring i staden och berättade om intressanta byggnader. Det var hyggligt väder under hela resan med undantag för den tid vi gick på stadsvandringen – då regnade det. Ekerum Resort var nästa stopp. Där åt vi lunch. Äggkakan med bacon smakade bra. Kanske var dagens höjdpunkt besöket vi gjorde på VIDA museum. Det är inte öppet för säsongen än, men de ställde upp för oss. Ingen mindre än Bertil Wallien tog emot oss och

berättade om utställningarna. Mest tid ägnades åt hans egen och hustrun Ulrika Hydmans utställning. Intressant var också sonen Markus installation. Eftermiddagskaffe bjöds vi på av Algutsrums Hembygdsförening i deras hembygdsgård Lindbergsgården.

Guidning i Borgholm

Guidning i Borgholm

 

Inne i Linbastan

Inne i Linbastan

 

 

 

15 maj hade vi en välbesökt stadsvandring från Skvallertorget till Norra Kyrkogården. Bengt Bengtsson guidade.

3 april gästade Peo Ahlberg oss. Under rubriken Jag och min far – två entreprenörer i Kalmar berättade han om livet som nöjeskung.

6 mars var det årsmöte. Det var välbesökt trots dåligt väglag. Troligen var det föredragshållarens förtjänst. Under Gunnar Magnussons ordförandeskap blev mötet odramatiskt och snabbt avklarat. Verksamhetsberättelsen visar att vi har haft 6 föreläsningar och en stadsvandring. Vi har bedrivit 2 studiecirklar både vår och höst. Under året deltog vi aktivt i firandet av Hembygdsförbundets 100-årsjubileum. Två nya skrifter har givits ut. I båda fallen med Gunnar Magnusson som författare. Ekonomin är god. Samhällsbyggnadsgruppen har haft flera möten med kommunen och lämnat ett flertal yttranden. Medlemsantalet var vid årets slut 419. Valen var enkla. Styrelsen är oförändrad, revisorerna kvarstår men Roland Lilja blev ny revisorssuppleant. Valberedningen är ny och består av Gunnar Magnusson, Karin Persson och Olov Selinus.
Årsmötesprotokollet och verksamhetsberättelsen finns att läsa på vårt kontor.
Bland mötesdeltagarna lottades ett ex av Kalmar Lexikon ut. Det vanns av Birgitta Johansson.

JM

Årsmötesdeltagare

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Johansson - vinnare av Lexikonet

Birgitta Johansson – vinnare av Lexikonet

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter årsmötet var  det dags för Bengt Runemo att inta scenen. Han är ordförande i Sällskapet Nya Dryaden sedan 1998. Sällskapets ändamål är att ”verka för och ekonomiskt bidraga till Kalmar stads förskönande, företrädesvis genom uppställande å lämplig öppen plats svenskt konstverk” Han visade bilder och berättade om ett stort antal skulpturer som Sällskapet har skänkt och verkligen förskönat staden med. Bengt berättade att Sällskapet har skänkt konst för cirka 2.5 miljoner kronor genom åren.
Vi rekommenderar att läsa mer om Nya Dryaden i Kalmar Lexikon och framförallt att läsa och se bilder på alla skulpturer i Kalmar i boken ”Skulpturer i Kalmar”, utgiven av Sällskapet Nya Dryaden.

JM

Bengt Runemo

 

 

 

 

 

 

 

13 februari hade vi vårens första aktivitet med ett 75-tal medlemmar i Oxhagshemmets samlingssal.  Det var kommunstyrelsens ordförande Johan Persson som på ett informativt sätt beskrev vad som krävs för att utveckla staden Kalmar. Det är inte bara en ingrediens i taget som behövs utan en mängd samtidigt. Exempel är flyget, ett bra vägnät, pendeltågstrafik för att minska arbetsmarknadsregionen, god kultur, universitetets utveckling  etc. Mycket inom  dessa områden har förbättrats, mycket pågår i en ständig process.
I den efterföljande frågestunden fick Johan Persson bl a frågor om sammanläggning av kommuner och regionfrågor.  Frågan om det omstridda tänkta hotellbygget vid gästhamnen fick han också förklara.

JM

Johan Persson

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………… …………………………………………………………

HÖSTENS MEDLEMSAKTIVITETER 2016

7 november hade vi höstens sista medlemsaktivitet. Vi hade drabbats av vinterväder med snö, kyla och halka. Det var en anledning till att allt för få hade sökt sig till Oxhagshemmet för att lyssna till en utmärkt  föreläsning. Peter Engström som stod för den. Peter är arkitekt och har bla  varit stadsbyggnadschef i Kalmar. Genom ett tidigt intresse för bistånd blev han projektledare för ett stort SIDA-projekt i Sydafrika, närmare bestämt i kåkstaden Galeshowe. Peter berättade om arbetet, där de boende själva engagerades i att förbättra och försköna sin boendemiljö. Det illustrerades med bilder.

JM

Peter Engström (till hö) och Bengt Bengtsson

Efter kaffepaus flyttades fokus till Kalmar som hembygd där den stora utmaningen enligt Peter är att från ett bra utgångsläge BEHÅLLA DEN GODA STADEN OCH SAMTIDIGT UTVECKLA DEN VARSAMT OCH MÅTTFULLT! Med hjälp av illustrationer gick han igenom de kontroversiella byggnadsprojekt som pågår och planeras i Kalmar. Det gäller t ex Gesällen, Snurrom, hotell vid gästhamnen, bostäder längs Kungsgårdsvägen m fl. Av detta kunde deltagarna konstatera att utvecklingen varken är VARSAM ELLER MÅTTFULL. Många tankar väcktes – hur kan det bli  så här?
Det ska också nämnas att Peter Engström är med i hembygdsföreningens Stadsmiljögrupp som bl a avger yttranden över förslag från kommunen.
……………………………………………………………………………………………………………………..

10 oktober gjorde vi besök hos Kalmar Fabriks & Hantverksförening i deras hus på Kvarnholmen. Per Öberg tog emot oss och berättade om föreningen. Den bildades 1847  sedan Skråväsendet hade upphört året innan. Huset köptes 1945. Det är en köpmansgård byggd 1658 och skadades i den stora branden 1765.  Fasaden har kvar sitt utseende från byggnadstiden. Invändigt finns inredning från 1600-talet och väggmålningar från 1770-talet. Fantastiskt fint tyckte det 40-tal medlemmar som deltog!

 

JM

Inger Adriansson och Per Öberg

JM

Interiör

JM

Väggmålningar från 1700-talet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JM

Vinden med bevarat vinschhjul och hissbommar

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

5 september började hösten med föreläsning om Volvo Kalmarverken. Föredragshållare var Lennart Jeansson. Han har haft olika befattningar inom Volvo, bl a VD för Volvo Personvagnar. I den befattningen svarade han för nedläggningen av fabriken 1994. Jan Thuresson var platschef i Kalmar under fabrikens sista åren. Även han bidrog under kvällen med intressanta berättelser.
Volvo Kalmarverken startade sin verksamhet 1974 och lades ner 1994.
Fr o m denna föreläsning började  vi kl 18.00. Som vanligt var vi i Oxhagshemmets samlingssal. Föreläsningen lockade ett 50-tal personer.

JM

Lennart Jeansson

 

 

JM

Jan Thuresson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅRENS MEDLEMSAKTIVITETER  2016

I ett fantastiskt försommarväder 24 maj genomfördes en Stadsvandring i området Falkenberg under ledning av Bengt Bengtsson. Ett 50-tal medlemmar deltog i vandringen som började vid Folkets Park där vi tittade in i Gula Paviljongen. I den kunde vi bl a se målningar av Kirre Lönneberg. Vi passerade Teaterladan och konstaterade att den är i

ganska dåligt skick. Snuskulan är vacker. Vi hade velat komma in i den, men kommunen vet inte var nycklarna finns! Vi passerade bostadsområdena på väg mot St Johannes kyrka. Det var inte avsikten att komma in där. Men när vi stod utanför kom prästen Kenneth Johansson ut. Han undrade förmodligen vad så många personer gjorde där. Han är väl inte van vid så många vid högmässan . Vi blev inbjudna och han DSCN0594 (Medium)Fotograf: DSCN0594 (Medium)Fotograf: DSCN0594 (Medium)
berättade historierna om ikoner och andra utsmyckningar. Vandringen fortsatte genom Falkenbergsparken som denna kväll var som allra vackrast. Falkenbergshemmet är imponerande vacker. Byggdes 1899 för fattiga och utslagna och nu ger bostad åt studenter. På väg till Folkets Park kunde vi se Kalmarhems nybygge Kajalen som nu med sina 8 klara våningar har kommit halvvägs mot att bli Kalmar högsta bostadshus.
DSCN0597 (Medium)Fotograf: DSCN0597 (Medium)

Bilderna visar
Snuskulan
Bengt Bengtsson och Kenneth Johansson Falkenbergshemmet

 

 

 

12 april berättade Ingemar Nilsson om Capitex, sedan Svensknabben och nu Villa Solbacken – en  resa i tiden. Tyvärr var inte redaktören på plats. Men enligt uppgift var mötet välbesökt och uppskattat.

Årsmötet 8 mars lockade drygt 40 medlemmar. Inger Adrianson omvaldes till ordförande och även övriga vars mandatperiod gick ut blev omvalda. Från verksamhetsberättelsen kan nämnas att föreningen under 2015 har haft 6 medlemsmöten med föreläsningar och en stadsvandring. Dessutom har 3 studiecirklar genomförts. Kalmar Lexikon har nytryckts, Prästänkan har omarbetats Kalmars butiker på 1950-talet har också nytryckts. Kalmar Lexikon har utsetts till Årets hembygdsbok 2015.

 
JMFotograf: JM

Inger Adriansson. På bildduken ses dammsugning av materialet.

Föreningen räddade för några år sen ett omfattande pappersmaterial efter Lingström & Karlsson KB. Det var en firma som bedrev en minut- och partihandel i Kalmar i glas- och porslinsbranschen under ett 70-tal år fram till slutet av 1970-talet. Materialet visar inköp, försäljning, kunder, leverantörer, korrespondens, ekonomiska förehavanden m m och har ett mycket stort historiskt värde. Föreningen har lagt ner mycket arbete på strukturering och katalogisering av materialet. Efter

JMFotograf: JM

Carina dos Santos

årsmötet berättade Inger Adriansson, Carina dos Santos och Towa Jämsborn om arbetet med materialet och valda delar av innehållet.

 

 

 

 

JMFotograf: JM

Towa Jämsborn

 

Sant och pikant i Kalmar. Det var rubriken på vårens första aktivitet – 9 februari – med Bengt Bengtsson som föreläsare. Glädjande nog hade mer än 60 medlemmar kommit. Bengt är boksamlare med Kalmar och Kalmar län som specialitet. Med allvar och humor guidade han åhörarna genom en del av sin samling. Den äldsta boken han har där Kalmar omnämns är tryckt 1620 och den första boken tryckt i Kalmar är från 1626. Exempel på böcker han berörde med värme var Sylvanders Kalmar stads och slotts historia 1864-1874 i 9 band och Kalmars karolinska borgarhus i sten av Manne Hofrén. Även Vilhelm Moberg och Ingemar Johansson blev omnämnda därför att båda hade besökt Kalmar Folkets Park. Moberg för att dansa och Johansson för att boxas. Särskilt omnämndes Thomas Arvidsson, Anders Johansson, Skotte Linde och Per Jarlbo för att ha gjort god reklam för Kalmar. Självklart är Kalmar Lexikon det mest omfattande bokverket om Kalmar. Bengt gav tips på böcker när du vill lära och läsa mer om Kalmar. Listan finns på sidan Publikationer.

 

Under kvällen sålde vi egenproducerade böcker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

HÖSTENS MEDLEMSAKTIVITETER 2015 

25 november var det föreläsning av historiker Rolf Stern under rubriken Margareta Valdermarsdotter – Unionsdrottningen. Inte heller denna gång var redaktören på plats. Men rapport därifrån berättar att Rolf Stern hade en intressant föreläsning – sin vana trogen.

23 september talade teologie doktor Peter Bexell om Människors rum och Guds hus i Kalmar. Det var en föreläsning om de kyrkor som funnits och finns i Kalmar. Redaktören var inte på plats, men det har rapporterats att det var mycket intressant och elegant framfört av Peter Bexell.

21 oktober var det dags för nästa medlemsaktivitet, nämligen Johannas Choklad. Johanna Lundgren startade egen chokladtillverkning Saluhallen i Kalmar 2011. Hon hade dessförinnan skaffat kunskap i hantverket i bl a Trosa. Efter Saluhallens nedläggning 2014 driver hon verksamheten i på Larmgatan. Hon berättade om choklad från bönan till sin tillverkning av praliner på ett sätt så intresset för kvalitetschoklad ökade hos medlemmarna. Choklad är nyttigt fick vi lära oss. Det innehåller mycket antioxidanter. Vi fick också veta att choklad är dopningsklassat inom hästsport. Till kaffet bjöds det på ett par praliner och i det blev också försäljning. Det är värt att notera att Johannas morfars far grundade Chokladfabriken i Kalmar. Intresse och kunskap finns i generna!  På bilderna nedan ser man Johanna berätta respektive sälja choklad.

JM

JM

 

VÅRENS MEDLEMSAKTIVITETER 2015

27 maj deltog ett 40-tal medlemmar i en stadsvandring ledd av Bengt Bengtsson. Frågan var ”Var låg Odinslund,

15 april berättade Rickard Edlund från Kalmar Läns museum om ”Villor i Kalmar under 100 år” Årsmötet var den 11 mars. Från verksamhetsberättelsen kan nämnas att vi har haft 6 medlemsträffar med föreläsning, en stadsvandring och en hembygdsresa. 3 studiecirklar har genomförts. Föreningen fick kommunens kulturpris 2014. Den största händelsen var att Kalmar Lexikon blev klart efter 7 års arbete under ledning av Bengt Bengtsson och Gunnar Magnusson.  Kassören Anders Adebrant samt Marika Hill avgick ur styrelsen och i deras ställe kom Margaretha Adolfsson och Christer Olander (foto nedan). Christer har vid ett konstituerande möte valts till kassör.

 

 

 

 

 

Efter årsmötet berättade Sten Holmström och några styrelseledamöter under rubriken ”År 1650 – Nu flyttar vi staden – fast motvilligt”. Sten Holmström berättade om stadens utveckling fram till den flyttades till Kvarnholmen på 1640-talet. Gunnar Magnusson berättade om fästningsverket runt Kvarnholmen och Anders Adebrant om hamnens utveckling. Bengt Bengtsson berättade om 4 offentliga byggnader; Domkyrkan, Rådhuset, Residenset och Tyghuset och Inger Adriansson om Rosenlundska huset, Dahmska huset, Domprostgården, Gamla apoteket och Hantverkshuset.

 

Vårens  första träff hade vi den 18 februari.  Programpunkten var ”Från syfrökens skräck till egen textil” Det var Lena Danielsson som har haft butiken Lena Form som berättade minnen från sitt verksamma liv. Träffen var välbesökt och uppskattad. 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 HÖSTENS MEDLEMSAKTIVITETER 2014 Kalmar Lexikon klart. Den 16 december kunde äntligen Kalmar Lexikon presenteras efter 7 års intensivt arbete. Gunnar Magnusson och Bengt Bengtsson kan inte nog hyllas för att projektet kunde genomföras. De har varit huvudredaktörer och pådrivare.  Men många andra har också bidragit. Som bekant är framlidne byggmästaren Ivar Glebe initiativtagare och finansiär.  Han skulle ha fyllt 100 år den dag boken släpptes. Före boksläppet hade lokala  media  uppmärksammat den både rikligt och positivt. Vi hade också annonserat. 160 personer kom till Kalmarsalens Glasveranda. Efter välkomsthälsning av föreningens ordf Inger Adriansson presenterade Gunnar Magnusson och Bengt Bengtsson lexikonet, bl a med att visa en del bilder som exempel på innehållet. De första exemplaren fick familjen Glebe till en trumpetfanfar av Hans Duned.  Därefter delades böcker ut till förtjänta personer, bl a redaktionskommittén, till de andra hembygdsföreningarna i kommunen, föreningens styrelseledamöter sedan projektets start 2007, kulturpersonerna Skotte Linde och Per Jarlbo. Ytterligare ett antal  som medverkat till genomförandet förärades boken. Kommunstyrelsens ordf Roger Kaliff iklädd borgmästarkedjan passade på tillfället att avtacka avgående fullmäktigeledamöter med en bok. Kalmar kommun hade beslutat tilldela föreningen 2014 års kulturpris . Priset som bestod av diplom och en check på 25.000 kronor delades ut av ordf i kultur- och fritidsnämnden Marianne Dahlberg vid detta tillfälle. Fortsättning följde i Kalmarsalens foajé med mingel och bokförsäljning till musik på piano av K G Nylander. Det blev sannolikt den festligaste tillställningen i föreningens historia. Välförtjänt som kvitto på föreningens största projekt.

J MålbergFotograf: J Målberg

Budakuten kommer med leverans endst ett par timmar före boksläppet

J MålbergFotograf: J Målberg

Gunnar Magnusson bevakar att allt blir urlastat

 

J MålbergFotograf: J Målberg

Bengt Bengtsson ser till att allt är i ordning inför utdelning av böcker

 

J MålbergFotograf: J Målberg

Birgitta Theander och Carin Bram beundrar boken

J MålbergFotograf: J Målberg

Adventsfint i Glasverandan

 

J MålbergFotograf: J Målberg

Kalmarsalens foajé väntar på 160 besökande

J MålbergFotograf: J Målberg

Bengt Bengtsson och Gunnar Magnusson presenterar Kalmar Lexikon

J MålbergFotograf: J Målberg

Familjen Glebe

J MålbergFotograf: J Målberg

Bengt Bengtsson och Gunnar Magnusson signerar böcker

J MålbergFotograf: J Målberg

Marianne Dahlberg kom med kulturpriset

…………………………………………………………………………………………………………………………………… Regalskeppet Kronan stod på programmet 8 oktober. Givetvis var det Lars Einarsson från Kalmar läns museum som berättade om tiden som föremål har bärgats. Kronan exploderade och sjönk under strid 1 juni 1676 utanför Ölands ostkust. Skeppet återfanns 1980 och sedan dess har 33 000 föremål bärgats. En fin utställning finns på Kalmar läns museum.

Jan MålbergFotograf: Jan Målberg

Lars Einarsson och Hembygdsföreningens ordf Inger Adriansson

Min uppväxt i Berga (Kalmar) den 10 september var nästa programpunkt för medlemmarna. Det var Bruno Tjärvar som berättade  om sin uppväxt i Kalmar. Han har skrivit en bok med titeln Allting har en ände men Kalmar län har två. Eftersom Oxhagshemmet genomför ett renoveringsarbete hade vi flyttat mötet till Stensbergshemmet. Höstaktiviteterna 2014 började med en Stadsvandring 7 september. Vandringen gick på stadsdelen Getingen. Det var Gunnar Magnusson som gav information  om det område där han själv bor. Drygt 30 medlemmar deltog. Kalmar läns Hembygdsförbunds årsstämma 2014 i Kalmar Tillsammans med Kalmar läns museum var vi värdar för årsstämman 4 maj. Det började med registrering och val av aktiviteter. Man kunde välja mellan att med guide ta del av Kronanutställningen och Jenny Nyströmutställningen. Det gick också väl mellan två olika guidade turer i staden. Dessutom visade vi Kalmar Lexikon och sålde våra tidskrifter. Det visade sig att alla aktiviteterna blev välbesökta, kanske med någon övervikt för Kronanutställningen. Efter genomförda aktiviteter blev det lunch på Stadshotellet. Maten var god och åts till musik av Kalmar Spelmanslag. Det hade gjort ett program Med enbart musik från Kalmar län. Efter lunch genomfördes årsstämman i Glasverandan. Kommunalfullmäktiges ordförande i Kalmar Roger Kaliff valdes till stämmoordförande. Med sin rutin lotsade han oss genom stämman snabbt och elegant. Besluten kan man ta del av hos Hembygdsförbundet. Efter stämman blev det kaffekalas i muséets vackra café. Deltagarna var nöjda och vi var nöjda med vårt värdsskap.

Lunch i Stadshotellets festvåning

Lunch i Stadshotellets festvåning

 

Årsstämmans ordförande Roger Kaliff i samspråk med revisor Eivor Åsenius

Årsstämmans ordförande Roger Kaliff i samspråk med revisor Eivor Åsenius

 

Länsordförande Östen Jannert

Länsordförande Östen Jannert

Länsmuseets chef Örjan Molander redovisar 2013 års verksamhet

Länsmuseets chef Örjan Molander redovisar 2013 års verksamhet

 

Riksordförande Ingemar Svanström fick svara på frågor

Riksordförande Ingemar Svanström fick svara på frågor

VÅRENS MEDLEMSAKTIVITETER 2014 9 april hade vi vårsäsongens sista medlemsaktivitet.  Det var presentation av en tidigare kung i stan. Nämligen krogkungen Thorsten Carlsson. För presentationen stod svärsonen Peter Ekholm. Efter Thorsten Carlssons död har familjen Ekholm  alla hans handlingar i sin ägo. Dessutom var de på ett eller annat sätt delaktiga i verksamheten. Peter är  därför väl skickad att ge en initierad och intressent information om den kände kalmarkrögaren, vilket han också gjorde med bravur. Thorsten Carlsson föddes 1915 i Motala. Det var också där han började sin karriär inom restaurnagbranchen. Han började som cirgarrpojke och smörgåsnisse. Efter arbete i bl a Linköping kom han till Kalmar 1946 som källarmästare för Teaterkällaren. Väl i Kalmar öppnade eller  övertog  han under de kommande åren flera näringställen, bl a Frimurarehotellet, Stadshotellet och Byttan. Som mest hade han 10 ställen att ta hand om. I samband med pensioneringen trappade han underhand ner sin verksamhet. Han avled 2002. Flera av de närvarande  beskrev Thorsten Carlsson en stor profil i stan med en enastående förmåga att skapa trivsel omkring sig.

Jan MålbergFotograf: Jan Målberg

                      Thorsten Carlsson

Jan MålbergFotograf: Jan Målberg

                          Peter Ekholm

Jan MålbergFotograf: Jan Målberg

                              Kalmar Teater med Teaterkällaren 12 februari hade vi den första aktiviteten 2014. Det var en föreläsning om Det medeltida Kalmar. Det var historikern Rolf Stern som förmedlade kunskapen om 1100-talsstaden Kalmar. Redaktören var inte på plats men har hört att det var en mycket intressant föreläsning av en mycket kunnig föreläsare. 12 mars var det  årsmöte. Det leddes av Gunnar Magnusson och klarades av på rekordtid. Lennart Nilsson avgick ur styrelsen och i hans ställe kom Anne Ljung som vi här hälsar välkommen i styrelsearbetet. På förslag av styrelsen utsågs Bengt Bengtsson till hedersledamot. Han uppfyller mer än väl kriterierna för denna utmärkelse.

Jan MålbergFotograf: Jan Målberg

Nyvald hedersledamot Bengt Bengtsson. Till vänster i profil nyvalda styrelseledamoten Anne Ljung Efter årsmötet berättade några styrelseledamöter om  Några Kalmarhus. Carin Bram berättade om Domprostgården, Lennart Nilsson om Hantverksföreningens hus och Jan Målberg om Kalmar Teater. Efter sedvanlig kaffepaus fortsatte Gunnar Magnusson att berätta om hus, såväl i Kalmar som på andra platser, skapade av arkitekter med anknytning till Kalmar. Slutligen berättade Bengt Bengtsson om hus med särskilda namn,  t ex Snöbergska huset, Rosenlundska huset etc.

Jan MålbergFotograf: Jan Målberg
Lennart Nilsson berättar här om Hantverksföreningens hus 12 februari hade vi den första aktiviteten 2014. Det var en föreläsning om Det medeltida Kalmar. Det var historikern Rolf Stern som förmedlade kunskapen om 1100-talsstaden Kalmar. Redaktören var inte på plats men har hört att det var en mycket intressant föreläsning av en mycket kunnig föreläsare. HÖSTENS MEDLEMSAKTIVITETER 2013 20 november hade vi höstens sista medlemsaktivitet. Ett 70-tal medlemmar hade sökt sig till Oxhagshemmet för att lyssna till flygkapten Thomas Ermeskogs föreläsning om Kalmar Flygflottilj – F 12. Han tjänstgjorde själv där under ett 10-tal år och kunde initierat och på ett intressant sätt berätta om hela F 12:s verksamhetstid.  Det började 1942 och slutade 1980. Den sista flygningen  gjordes den 28 september 1979. Som kuriosa kan nämnas att detta flygplan landade kl 14.35 och därefter var alltså F 12:s  flygsaga all. Under flottiljens tid kunde vi i Kalmar se och höra följande flygplanstyper: B 17                    1943-1947    Under denna tid var det bombflyg, därefter jaktflyg. J 21                    1947-1953 J 29                    1952-1959   Detta var den ”Flygande tunnan” J 32                    1958-1969  ”Lansen” J 35                    1968-1980  ”Draken” Om dessa olika flygplanstyper fick vi veta mycket, t ex bestyckning, topphastighet, motorstyrka, vad som fungerade bra, mindre bra etc. Hela tiden var det en fantastisk utveckling. Flygande tunnan är väl den mest kända. Bl a tjänstgjorde den i Kongo på ett förtjänstfullt sätt.

 
CIMG3111Fotograf: CIMG3111CIMG3113Fotograf: CIMG3113Fotograf: CIMG3113
CIMG3109Fotograf: CIMG3109Överst: Ordf Inger Adriansson och Thomas Ermeskog Mitten: Entrén till F12 – numera rivet Nederst: Glada styrelseflickor har ordnat kvällens frallor; Birgitta Theander, Carin Bram och Marika Hill

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 23 oktober hade vi en medlemsaktivitet som handlade om kalmarkonstnären Erik ”Kirre Lönnis” Lönnegren. Den hölls av Gunnar Magnusson. Flera av medlemmarna bidrog också med egna minnen av Kirre.  Många. många kalmarbor har sett Kirres konstverk utan att veta något om honom och förmodlingen inte ens vetat vem som skapat verken. Det förhåller sig nämligen så att hans väggmålningar finns i flera hyresfastigheters trapphus. De finns i publika rum som t ex i Folkets Parks paviljong. Han ängnade sig inte bara åt väggmålningar utan har också gjort stafflimålningar. Gunnar Magnusson visade foton på många av hans verk. Kirre föddes 1897 och avled 1949. Nedanstående bilder är delar av målningar i Folkets Parks paviljong

CIMG2581 CIMG2582Fotograf: CIMG2582
CIMG2583Fotograf: CIMG2583 CIMG2585Fotograf: CIMG2585

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 25 september föreläste f d slottschefen Lars W Andersson om ”Kalmar slott – rikets nyckel och stolthet. Föreläsningen var mycket uppskattad och som vanligt höll vi till i Oxhagshemmets samlingssal. ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Södra kyrkogården 150 år Den 21 augusti hade vi inbjudit till en vandring på Södra kyrkogården med anledning av 150-årsjubileumet. Det var en strålande sensommarkväll och över 100 personer hade kommit. Bengt Bengtsson höll i vandringen. Han började berätta om Kalmars historia och gled över till kyrkogårdens historia. Under vandringen  stannade han upp vid vissa gravar med berättelser om den avlidne, dennes gärningar, släktskap med andra i staden osv. Bengt imponerade med sina minnen och kunskaper och  tackades med välförtjänta applåder! Kyrkogårdsförvaltningen ställde upp med högtalare på elbil som följde med vandringen. Viktigt för att den stora skaran skulle höra.

Jan MålbergFotograf: Jan Målberg

Bengt Bengtsson berättar för en stor församling i den vackra kyrkogården

Jan MålbergFotograf: Jan Målberg

Bengt Bengtsson vid Rickard Almskougs grav. Rickard värnpliktsvägrade, dömdes till fängelse och dog där 22 år gammal år 1909

Jan MålbergFotograf: Jan Målberg

Främst till vänster Hembygdsföreningens ordf Inger Adriansson. Till höger Birgitta Linåker som skötte ljudanläggningen

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Vårens medlemsaktiviteter 2013 55 medlemmar deltog i årets medlemsresa som den 22 maj gick till Blekinge med Karlshamn som slutmål. Vid Södra Sandsjöns rastplats vid vacker sjö bjöds det på förmiddagskaffe med utsökta frallor från Köpingsvik. I Karlshamn skulle tre muséer besökas: Karlshamns huvudmuséum, där man bl a visar ”Dahlens snus” – Dahls tobaksfabrik, ”Silversmedjan” – guldsmedel Gillis Nygren, den svenska barnvisans skapare Alice Tegnér och mycket mer. Ett mycket intressant museum som kräver återbesök! I Punchmuséet fick vi se hur tillverkning, buljetering, tvättning av flaskor m m gick till. Mot en liten slant fick vi också smaka Karlshamns Flaggpunch. Det tredje muséet var Skottsbergska gården som är Sveriges bäst bevarade köpmannagård från äldre tid. Lunchen åt vi på restaurang Gourmet Grön. En trevlig restaurang vid havet. I utkanten av Karlshamn ligger Vägga Fisk. Vi gjorde ett stopp där och möjlighet fanns att köpa med sig något av butikens läckerheter. Eftermiddagskaffet drack vi i Holmsjö Hembygdskafé. Till kaffet blev det våffla med grädde och sylt!   CIMG2651 Kaffepaus i vacker miljö   CIMG2659 Interiör från Alice Tegnérrummet. På väggen flera skivfordral: ”Sjung med oss mamma”   CIMG2665 Guiden Irene Svensson informerar om punchtillverkning   CIMG2661 Sittning i Skottbergska Gården Den 17 april berättade Per Anderö om Herrgårdar runt Kalmar. Han är författare till en bok med samma namn. hembygdsf13-05

Per Anderö och styrelseledamoten Carin Bram

Årsmötet hölls den 13 mars. Gunnar Magnusson valdes till ordförande för mötet och under hans ledning var det hela avklarat på rekordtid. Till ny styrelseledamot valdes Moritz Fingerhut medan Ingela Jansson avgick efter många år i styrelsen. Efter mötet föreläste chefen för Bebyggelseenheten på Länsmuseet Liselotte Jumme om Svensknabben – Solbacken.
Vårens aktiviteter började med en filmkväll den 13 februari.  Först visade vi en film om Kvarnholmen, Slottet och Solliden på Öland av Lennart Bernadotte. Filmen gjordes 1951. Därefter visades en film om Kalmarsundsfärjorna fram till dess nedläggning 1972 då Ölandsbron togs i bruk. Filmen har gjorts av Rolf Nilsson. Ytterligare en film om Kvarnholmen följde och som avslutning en populär film inspelad när lasarettet flyttades från Slottsvägen till nuvarande lasarett på Stensberg. Bl a visades hur patienter flyttades i sina sängar på lastbil. Flera av dåvarande personal filmades och intervjuades.

Nedanstående bilder är fotograferade från filmduken. De visar dels kung Gustav VI Adolf på väg att ta färjan till Öland. Dels visas färjan Kalmarsund IV.   2012 års höstaktiviteter Föreningens höstsäsong är nu avslutad och vi ser fram mot vårens aktiviteter. Under hösten 2012 kunde vi glädja oss åt  mycket välbesökta medlemsmöten. Den 19 september hade vi en föreläsning tillsammans med Länsmuseet. Det var historiker Eva-Lena Holmgren som berättade om Handelsmän och hantverkare på 1600-talet med utgångspunkt i de arkeologiska utgrävningar som pågår i centrala Kalmar för närvarande. Några dagar senare, närmare bestämt den 23 september, gjordes en stadsvandring i Malmenområdet under ledning av Lennart Nilsson. I en fullsatt samlingssal på Oxhagshemmet den 17 oktober berättade Bengt Bengtsson under rubriken Familjen Jeansson bygger – från Ångkvarn till lekstuga. Jeanssonfamiljen gjorde stora avtryck i Kalmar under mer än ett sekel från mitten av 1850-talet genom framförallt sina industrisatsningar. Idag kan vi se spåren genom många magnifika bostäder, såväl för permanent bruk som sommarbostäder. Men givetvis också gamla industribyggnader som Ångkvarnskomplexet som nu inrymmer Kalmarsalen, Länsmuseet, kontor m m. Nuvarande Baronen är en annan industribyggnad som idag har en central betydelse i staden. Var kommer då lekstugan in i bilden. Jo, den står nu på Bengt Bengtssons och hans hustrus tomt och har hämtats dit från Johan Jeanssons sommarställe i Källstorp, Trekanten. Det var en väl utrustad lekstuga. Det fanns t o m eldstad i den.  

 
 

 

 

Ännu fler medlemmar hade sökt sig till höstens sista medlemsmöte den 14 november när boken Butiker i Kalmar på 1950-talet presenterades och diskuterades. Det är Gunnar Magnusson och Sigbritt Grusell som har producerat den och deras arbete måste ses som en kulturell gärning. Under våren startar vi upp en studiecirkel om just butikerna. Där kommer det säkert att komma fram både mer material och fler uppgifter.  Boken har haft en strykande åtgång. Vi har fått göra flera efterbeställningar och för närvarande är 500 ex tryckta. Utöver att vi själva säljer dem så finns de att köpa hos bokhandlarna i Kalmar.

Bengt Bengtsson med Johan Jeansson

Stig Berg tillsammans med Sigbritt Grusell och Gunnar Magnusson

Hembygdsresan 2012 Årets hembygdsresa gick till södra Öland 30 och 31 maj. Första stoppet gjordes i Vickleby med förhoppning att få se orkidéer. Och visst fick vi det. Inte många men fyra arter om vi räknar med Tvåblad som ännu inte hade kommit i blom. Färden gick vidare till Kastlösa kyrka. Det var framförallt den imponerande fresken av Waldemar Lorentzon som tilldrog sig intresset. Men det gjorde också busskaffet med härliga frallor. Vid Cementas fabrik i Degerhamn hämtade vi upp guiden Tommy Petersson, en kunnig och humoristisk person. Han förde oss till gruvan där kalkstenen till cementen bryts och vidare till produktionsanläggningarna. Vi guidades genom fabriken och lärde oss hur cement tillverkas. Där var buller, hetta, damm – och cement blir det i stora mängder. Anläggningen kräver mycket energi och drivs med kol, olja, fjädrar från Guldfågeln och avfallsplast. Visst avfall från Kalmar ska i framtiden brännas där. Dags för lunch på Fågel Blå i Ottenby. Några hann också med ett kort besök i Naturrummet. Ottenby konstmagasin var nästa stopp. Britt Wiström tog emot oss, berättade om Ottenby Kungsgårds historia och nuvarande drift. Men givetvis också om det fina konstmagasinet som tidigare har varit ett sädesmagasin. Vi tittade också in i silversmedjan. Resan drog norrut på öns östra sidan och vi besökte JAG:s museum i Segerstad. Johan August Gustafsson har för eftervärlden blivit ihågkommen som en av våra mest egenartade naiva träbildhuggare, även om han själv såg sig som en konstnär av betydelse. Dagen avslutades med kaffe och citronpaj i Gårdby Café och Landhandel.

Samtal om orkidéer?

 

Information om cementtillverkning