Årets Kalmarbild

Välkommen att lämna in bidrag till Årets Kalmarbild 2018.

BÄSTA BILDEN AV KALMAR – ÅRETS KALMARBILD

Bakgrund: Curth Skotte Linde, född 1922, avled 2017 och angav i sin dödsannons att de, som ville hedra hans minne, kunde göra det genom att skicka en gåva till Kalmar stads hembygdsförening. Skotte verkade under många år i Kalmar som fotograf, skribent och revyartist. Han har givit ut ett antal böcker med egna och andras bilder, som dokumenterar staden. Styrelsen har beslutat att medlen ska användas till att dela ut ett stipendie till den eller de fotografer som bäst dokumenterat Kalmar fotografiskt under kalenderåret. En tävling skall således utlysas och inlämnade foton bedömas av en jury.

25 000 kronor finns att fördela under 5 år.

Inlämning av bidrag ska göras senast den 1 december respektive år till Kalmar stads hembygdsförening, Tolvmannagatan 5 B, Kalmar.
Samråd om villkoren för tävlingen har skett med Kalmar Fotoklubb.

Regler:

  1. Styrelsen beslutar under åren 2018 – 2022 att utlysa en fototävling under motto: “Bästa bilden av Kalmar”.

  2. Varje deltagare får bidra med högst 5 bilder på papper i format A4. A4-papperet disponeras som man vill. Det gäller omonterade bilder.

  3. Bilderna skall lämnas in markerade med en anonym beteckning och namnsedel lämnas i slutet kuvert.

  4. Bilderna kommer att bedömas av en jury bestående av fotograferna Rolf Lind, Holger Tillström och Moritz Fingerhut vars uppgift är att utse en eller flera stipendiater.

  5. Juryns beslut är utan appell.

  6. Styrelsen anger, när tävlingen utlyses, villkoren för tävlingen, stipendiebelopp, plats och tid för utställning av juryvalda foton.

  7. Kalmar stads hembygdsförening förutsättes få rätten att använda de stipendiebelönade bilderna för eget bruk samt för publicering i media.

2018

För 2018 gäller att juryn utser tre bilder som den anser bäst svara mot mottot Årets Kalmarbild. De belönas med och inköps för 3 000 kr, 2 000 kr och          1 000 kr. Föreningen kan också köpa in andra tävlingsbidrag för 300 kr per styck.
Inlämning ska göras senast 31 december 2018 till Kalmar stads hembygdsförening, Tolvmannagatan 5 B, 392 35 Kalmar.
Juryn skall redovisa resultatet av tävlingen under februari 2019.
Frågor kan ställas till var e.mailadress: [email protected]