KALMAR STADS HEMBYGDSFÖRENING

Bilden visar vår stolthet Kalmar Slott i morgonljus. Foto Moritz Fingerhut

Köp KALMAR LEXIKON!
Årets hembygdsbok 2015

Bland 14 nominerade utsågs Kalmar  Lexikon till Årets hembygdsbok på bokmässan i Göteborg den 26 september 2015. Sveriges Hembygdsförbund har instiftat priset för att uppmärksamma den rika hembygdslitteraturen. Bengt Bengtsson och Gunnar Magnusson  var på plats för att ta emot priset. Juryn motivering lyder: ”Kalmar lexikon är ett modigt bokprojekt som tagit sju år att genomföra. Med en interaktiv webbplats lades grunden för ett gediget kunskapsinnehåll och med enkla hänvisningar i texterna till andra uppslagsord ges möjlighet att surfa runt i lexikonet. Kalmar lexikon visar på ett innovativt sätt att presentera lokalhistoria”.
Den första upplagan av boken såldes snabbt slut, men en ny upplaga har tryckts och finns nu i bokhandeln.

 

Kalmar stads hembygdsförening bildades 1980 och verkar inom stadsområdet fram till gränserna för Dörby och Kläckeberga socknar. Vi sysslar med att dokumentera allt som har med staden att göra från dess grundande fram till idag. I synnerhet samlar vi på fotografier, kartor, böcker, berättelser, filmer och annat som kan bidra till att visa hur det har varit. Studiecirklar drivs för att ta tillvara medlemmarnas minnen. Ett antal skrifter är utgivna, den i särklass största är Kalmar Lexikon. Projektet med den tog flera år att genomföra och den utsågs till årets hembygdsbok 2015. Stadsvandringar ger ny information från deltagarna och en möjlighet att sprida kunskaper. Regionala resor vidgar medlemmarnas hembygdshorisont. Programverksamhet drivs med föredrag och berättelser, främst om personer, industrier, stadsdelar och välkända butiker. Vi arbetar med att på skyltar informera om byggnadsminnen och byggnader av kulturhistoriskt intresse i samarbete med länsstyrelsen, kommunen och fastighetsägarna.