KALMAR STADS HEMBYGDSFÖRENING

Bilden visar vår stolthet Kalmar Slott i morgonljus. Foto Moritz Fingerhut

Som du ser här till höger har vi höstens program klart – intressant som vanligt! Kom ihåg att du måste göra anmälan om du vill åka med på bussresan.

Bengt Bengtsson berättade för andraklassare om hur det var för 100 år sedan.
Se Hänt sen sist.

RIKSSTÄMMA I KALMAR 26-27 MAJ 2018
Se rapport under fliken Hänt sen sist i panelen i vänster.

DAGS ATT TÄVLA OM ÅRETS KALMARBILD
Se regler under Årets Kalmarbild i panelen till vänster.

Kalmar stads hembygdsförening bildades 1980 och verkar inom stadsområdet fram till gränserna för Dörby och Kläckeberga socknar. Vi sysslar med att dokumentera allt som har med staden att göra från dess grundande fram till idag. I synnerhet samlar vi på fotografier, kartor, böcker, berättelser, filmer och annat som kan bidra till att visa hur det har varit. Studiecirklar drivs för att ta tillvara medlemmarnas minnen. Ett antal skrifter är utgivna, den i särklass största är Kalmar Lexikon. Projektet med den tog flera år att genomföra och den utsågs till årets hembygdsbok 2015. Stadsvandringar ger ny information från deltagarna och en möjlighet att sprida kunskaper. Regionala resor vidgar medlemmarnas hembygdshorisont. Programverksamhet drivs med föredrag och berättelser, främst om personer, industrier, stadsdelar och välkända butiker. Vi arbetar med att på skyltar informera om byggnadsminnen och byggnader av kulturhistoriskt intresse i samarbete med länsstyrelsen, kommunen och fastighetsägarna.