Sjörövaren Flatås, Långås Lider


Galgbacken i Långås Lider är inte särskilt känd bland Kålleredsborna.

Därför publiceras denna intressanta beskrivning av hur rättskipningen kunde fungera vid 1800-talets början.

Sjörövaren Flatås.pdf

Editerad av: Inge Börjesson (2019-01-29 18:17:06)