2021-09-05 Årsmöte

2021-09-05 Årsmöte

Den 5 september höll föreningen årsmöte för 2019 och2020. Dessa möten har inte kunnat hållas på grund av pandemin. Den nuvarande styrelsens mandat som fungerat utan val fastställdes för båda åren och för 2021, fram till årsmötet 2022.


Editerad av: Inge Börjesson (2021-09-14 13:10:19)