2021-08-23 Linet skördas

Linet skördas

Damerna hjälps åt att dra upp linet med rötterna och

hänger det på tork på staketet.


Editerad av: Inge Börjesson (2021-09-13 23:09:38)