Båthuset


Image

Beskrivning: Båthuset Fotograf: IJn

2011 byggdes ett båthus på tomten. Det är i gammal stil och är byggt med gammal beprövad teknik. Stommen hålls ihop genom självlåsning och dymlingar och står på stora naturstenar. Väggarna är av okantad och obehandlad asp. Golvet består av grova plankor. Gammalt enkupigt tegel ligger på taket och hängrännorna är urholkade granstammar.

I huset finns en notbåt, en platteka och en gammal urholkad ekstock som hittades ett plogdjup ner i jorden 1945. Därutöver ett antal föremål som är kopplat till sjöfart och fiske.

Förening:

Kållandsö Hembygds och Fornminnesförening

Skapad av: Ingrid Johnsson (2018-11-18 15:19:33) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ingrid Johnsson (2018-11-18 15:20:20) Kontakta föreningen