Ladugården


Image

Beskrivning: Ladugården Fotograf: IJn

Skiftesladugård uppförd 1888 på torpet Ängsbo i Spiken, troligen flyttad dit från något annat torp. 1982 skänktes den till hembygdsföreningen och flyttades hit. Ladugården består av fähus för en ko och en gris samt av loge och lada.

 

Editerad av: Ingrid Johnsson (2018-11-18 15:15:12)