Hembygdsgården


1919 bildades Kållandsö Hembygds- och Fornminnesförening och redan första året inlöstes mark från arrendatorn i Skog, som ägdes av pastoratet, och en tomt började röjas för att ge plats åt den gamla torpstugan som flyttades dit. Under åren har sedan gården utökats med olika hus både gamla och nya.

1978 friköptes tomten på 6000 kvm från Kyrkan. Samma år drogs el in till gården.

Förening:

Kållandsö Hembygds och Fornminnesförening

Ändrad av: Kållandsö Hembygds och Fornminnesförening (2018-11-18 15:07:59) Kontakta föreningen
Skapad av: Kållandsö Hembygds och Fornminnesförening (2018-11-18 14:51:05) Kontakta föreningen