Styrelsen


ordförande        Kristina Glansén

v ordförande     Gertrud Ulleryd

sekreterare        Lena Ydergren

kassör                 Ingrid Johnsson

ledamöter          Dick Ekelund

                             Ove Karlsson

                             Roland Jansson

Editerad av: Ingrid Johnsson (2018-11-18 14:23:08)