Styrelsen


ordförande        Kristina Glansén         0510-10334    mail:glansen.berg(at)gmail.com

v ordförande     Gertrud Ulleryd

sekreterare        Lena Ydergren

kassör                 Ingrid Johnsson

ledamöter          Dick Ekelund

                             Ove Karlsson

                             Roland Jansson

Förening:

Kållandsö Hembygds och Fornminnesförening

Skapad av: Ingrid Johnsson (2018-11-18 13:46:58) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ingrid Johnsson (2021-05-17 10:50:43) Kontakta föreningen