Artikelregister över Julita Hbf årsskrifter


1979

Julita hembygdsförening reorganiseras................................av Lars Pettersson
Om posten i Julita i gångna tider.................................................Jan-Olof Grady
Om indelta soldater i Julita..........................................................Kurt Sjökvist
Stadgar för Julita hembygdsförening
Arbetsprogram för Julita hembygdsförening
Kopia av styrelseberättelse 1949

1980

När Äsköping inte blev järnvägsstation.................................av Lars Pettersson
När Stockholm fick ved från Klovsten.........................................Kurt Sjökvist
Ur mina släktanteckningar...........................................................Börje Björninger
Intervju med Harry Andersson i Daviken...................................Gunilla Söderbäck
Om Julitaknektars bataljer............................................................Kurt Sjökvist
Grindar- ett hinder som förenar..................................................Kurt Sjökvist

1981 (Slutsåld)

Lönnbränning misstänkes.......................................................av Börje Björninger
Om indeltas byggnader................................................................Kurt Sjökvist
Cisterciensk tradition i nutida sörmländsk förklädnad............Christian Axel Nilson
Möte med 105-åring......................................................................Anne-Kristine Sjödin
Lekar på raster och fritid..............................................................Anders Burge
Memorandum från Gimmersta...................................................Carl Carlsson Bonde
Vårbrev från Julita..........................................................................Tomas Larsson
Vilka har farit här förbi..................................................................Kurt Sjökvist
Efterlysning.....................................................................................Börje Björninger

1982

Sorl och buller på Bie mo.........................................................av Börje Björninger
Ur Knut Bondes litterära verk.......................................................Anne- Kristine Sjödin
Julita Torgplats............................................................................... Lars Pettersson
Lekar på raster och fritid...............................................................Anders Burge
Seder och bruk i Julita på 1890-talet............................................Aurore Lundqvist
De gamla gärdsgårdarna...............................................................Kurt Sjökvist
Till Tockenöns egen lilla värld.......................................................Eva Abrahamsson

1983

Julita dräkten.............................................................................av A-M von Stockenström
Sorl och buller på Bie mo.............................................................Börje Björninger
Om Julita-Österåkers pastorat.....................................................Hans Karlsson
Tiotusen års Julitahistoria.............................................................Kurt Sjökvist
Om en plåtslagarverkstad m m...................................................Sven Andersson

1984

Botten 1:13 som poststation...................................................av Jan-Olof Grady
Ur en fogdes räkenskaper...........................................................BörjeBjörninger
Aspen och aspån..........................................................................Svante Strandberg
De första telefonerna i Julita.......................................................Lars Pettersson
Sägner och historier i Julitabygden

1985

Att jämföra byggnader............................................................av Kurt Sjökvist
På Julita gård när seklet var ungt................................................F. Tillander och N. Lundkvist
Stohldelning i Julita kyrka............................................................Birger Rothelius
En begravning i Julita 1921..........................................................Karl-Erik Karlsson
Skottpengar i Julita.......................................................................Birger Rothelius
Släktmöte i Julita...........................................................................Birger Rothelius
Julitahistorier
Fabriksarbeterskor till jordbruket..............................................Elisabeth Tamm
Gårdsnamn på -boda och -bol i Julita socken...........................Svante Strandberg
Ett namn med klang.....................................................................Kurt Sjökvist

1986

Julita hembygdförening 50 år................................................av Lars Pettersson
Jordhunger....................................................................................BörjeBjörninger
Daviken, Paris, Pepparkällan och Häbbeshälla........................Svante Strandberg
Vargfångst.....................................................................................Sven Södervall
Nils i Björsta..................................................................................Börje Björninger
Halleys komet...............................................................................Sigrid Larsson
Julita-sägner
Julitahistorier
Gryt - ett brev till redaktionen...............................................av Börje Björninger
Julita-Torg-Dagen..........................................................................Lars Pettersson
Pengars värde förr och nu...........................................................Kurt Sjökvist

1987

Fred och frihet - dikter av elever i Julita skola
Det är icke allt sant som är sanning likt................................av Börje Björninger
Med kaffekorg i Julita....................................................................Anne-Kristine Sjödin
Ordspråk i västra Julita.................................................................D Eriksson och J-O Grady
Att bygga bygd med namn...........................................................K Sjökvist och S Strandberg
Att vänta barn på bröllopsdagen................................................Birger Rothelius
Julita klosters ägor i munkarnas sista tid...................................Börje Björninger
Vykort .............................................................................................Jan-Olof Grady
Tåkenön och Lakarne...................................................................Svante Strandberg
Julita hembygdsförenings publikationsfond, bestäm.
Här hemma....................................................................................Siv Falk

1988

Skolan före folkskolan  i Julita................................................av Robert Sirviö
Julita och Hjälmarsänkningen.....................................................Kurt Sjökvist
Julita Missionsförsamling 110 år
Om Ester i Sälltäppan..................................................................Åke Gunnarsson m. fl.
En gammal gårdshistoria.............................................................Ingeborg Helén
Med kaffekorg i Julita...................................................................Anne-Kristine Sjödin
Spökerier i Julita............................................................................Anne-Kristine Sjödin
Namnet Rosslen...........................................................................Svante Strandberg

1989

Mjölnaren och hans döttrar...................................................av Gunnel Edman
Hembygdsrörelsen och vårt folkförsvar....................................Kurt Sjökvist
Gropsjön, Låttern Marsjön- om namnförhållanden.................Svante Strandberg
Herrgårdarnas hus.......................................................................Jan-Olof Grady
Resor i minnestrakter i Julita.......................................................Karl-Erik Karlsson
En historia från 1850-talet...........................................................Karl-Erik Karlsson
Föringskaka...................................................................................Gunborg Ljung
En visa för dagen..........................................................................Anne-Kristine Sjödin
med kaffekorg i Julita...................................................................Anne-Kristine Sjödin

1990

Mjölnaren och hans döttrar...................................................av Gunnel Edman
Hästgravar nedanför Viksberget................................................Margit Pettersson
Julitabygdens kallkällor...............................................................Kurt Sjökvist
Talesätt från Julita
Musiker i Julita i slutet av 1800-talet
och början av 1900-talet..............................................................Karl-Erik Karlsson
Buttorp och Buddgården.............................................................Svante strandberg
Talesätt från Julita
Herrgårdarnas hus......................................................................Jan-Olof Grady
Johannilund - Julita första diversehandel?...............................Hans Karlsson
Julitafilm får EM-pris...................................................................Anders Wilson
Barnens minnen från filminspelningen
Vad en träbit kan berätta...........................................................Sven Andersson
Med kaffekorg i Julita..................................................................Anne-Kristine Sjödin
Testamenterad arvedel

1991

Mor Agnes 100 år - vilken dag...............................................av Åke Gunnarsson
Anette 100 år................................................................................Anna-Karin Bertilsson
Julitabygdens mest unika byggnad............................................Leif Rooth
Marknadsliv vid Fiskeboda hamn..............................................Gunborg Ljung
Julita i världshistorien..................................................................Kurt Sjökvist
Namnet Skenala...........................................................................Svante Strandberg
Mina minnen av prosten Gustavsson.......................................Sven Andersson
En skolresa i det blå i Österby skola 1923.................................Karl-Erik Karlsson
Om Julita sockens krönika och dess författare........................Sven Andersson
Något om floran i Julita...............................................................Folke Lind
Angående Gimmersta kastanjeallé...........................................Knut Bonde
Claes i Botten...............................................................................Åke Jansson
Minnen av Claes i Botten............................................................Jan-Olof Grady
Bröderna Blomgrens minne av Claes i Botten.........................Allan och Roland Blomgren
Gränstrakter.................................................................................Jan-Olof Grady
Gamla benämningar på namn och platser  i Julita..................Karl-Erik Karlsson
Dialektala ord och uttryck från Julita.........................................Gunborg Ljung
Julita hästförsäkringsförening - efter fullgjort uppdrag..........Lars Pettersson
Hästförsäkringsvisan...................................................................Karl Andersson
Liljedalens gårdsmuseum...........................................................Anne-Kristine Sjödin
Dräktskicket i Julita i äldre tid.....................................................Nordiska museet
Med kaffekorg i julita...................................................................Anne-Kristine Sjödin
Börje Björninger - hedersledamot.............................................Lars Pettersson

1992

Röster från förr............................................................................Från dialekt - och folkminnesarkivet
Glimtear från Äs...........................................................................Lars Pettersson
Om förändringar i faunan och floran.......................................Adolf von Post
Om Kerstin von Post...................................................................Svenskt konstnärslexikon
Röster från svensk medeltid.......................................................Birger Rothelius
Äldsta kända invånare i Botten..................................................Birger Rothelius
Nattvakten på Julita.....................................................................Kurt Sjökvist
Husmoderesföreningen 50 år....................................................Britta Carlsson
Historik över Julita Lottaavdelnings 50-åriga verksamhet......Carina Christiansson
Ett gränsfall...................................................................................Jan-Olof Grady
Lyan...............................................................................................Gunilla Söderbäck
Fattighuset i Nybble.....................................................................Nordiska museet
Trutars uppgift..............................................................................Hans Karlsson
Minnen från min barndoms Julita..............................................Aina Malmström
Ur sockenstämmoprotokollen
Kavaljererna på Julita...................................................................Leif Wahlberg
Branden vid Fogelsta för 60 år sen............................................Roland Blomgren
Amatörforskaren- en viktig källa................................................Leif Wahlberg
Fåglar jag sett i Julita....................................................................Anne-Kristine Sjödin
Lida, Leby och Hillersta...............................................................Svante Strandberg
Odlingslandskapet vid Gimmersta - riksintresse
värt att bevara..............................................................................Leif Rooth
Börje Björninger - Hedersmedlem ur tiden
Det bor en häger..........................................................................Kurt Sjökvist
Gamla benämningar och namn på platser i Julita...................Gunilla Söderbäck

1993

Röster från förr.............................................................................Från dialekt - och folkminnesarkivet
Intressant att läsa ur en släktkrönika........................................Anne-Kristine Sjödin
Gravarna i Julita kyrka "Dagboksanteckningar"........................Ebba Essén
Naturen nära i Herrgårdsbygden Julita.....................................Kurt Sjökvist
Utdrag ur Julita skyttegilles protokollsbok................................Anders Andersson
Löjtnant Bäckströms hushållerska berättar
Ur sockenstämmoprotokollen
Gimmersta och Gimgöl...............................................................Svante Strandberg
Ett historiskt engagemang..........................................................Leif Wahlberg
"Skarpens" Folke berättar för Anne-Kristine Sjödin................Anne-Kristine Sjödin
Kurhus i Julita...............................................................................Lars Pettersson
Tegelbruk i julita socken.............................................................Lars Pettersson
Julita biodlarförening 50 år
Om förändringar i fauna och flora i och omkring östra delen av
Hjälmaren (Sörmlandsdelen)under det senaste halvseklet...Adolf von Post
Julitahistorier

1994

Klockargården...........................................................................av Hans Karlsson
Rädda-Posten aktionen i Julita 1993...........................................Inger Hålling
Från Pommern till Julita...............................................................Leif Wahlberg
Forsån - ett vattendrag som förenar.........................................Kurt Sjökvist
Löjtnant Bäckströms hushållerska berättar
Lycka...............................................................................................Hans Karlsson
Slaget på Julitalöten 1470............................................................Lars Pettersson
Vällbäck..........................................................................................Svante Strandberg
Om förändringar i fauna och flora i och omkring östra delen av
Hjälmaren (Sörmlandsdelen)under det senaste halvseklet....Adolf von Post
Ur sockenstämmoprotokollen
Ester i Sälltäppan...........................................................................Hans Karlsson
Mamma arg och 24grader kallt....................................................Hans Karlsson

1995

Julita kloster rivet......................................................................av Kurt Sjökvist
Filadelfiaförsamlingen i Julita har under 1994
firat 50-års jubileum.....................................................................Monica Andersson
Tidig pingstväckelse i Julita..........................................................Edvin J Alfredsson
"Det var då"...................................................................................Hans Karlsson
Två polisepoker möttes vid Pålstorp..........................................Rolf Pettersson
Torp i Julita - en 700-årig historia. Hotfullt
språk fanns i donationsbrev........................................................Brita Bonde
För 40 år sedan..............................................................................Inga-Lill Wistrand
För 50 år sedan..............................................................................Anne-Kristine Sjödin
Systrarna Wijkman........................................................................Hans Karlsson
Med slagruta på fornlämningarna i Julita...................................Rosa Bååth
Markernas visdom.........................................................................Christina Prytz
Risinge.............................................................................................Svante Strandberg
Som jag vill minnas Hillersta........................................................Gunnar Wijkman
Grannar emellan...........................................................................Gunnar Wijkman
Ur sockenstämmoprotokollen

1996

Kring namnet julita..................................................................av Svante Strandberg
Räta linjen......................................................................................Max Tranell
Skomakar-Evald............................................................................Tage Carlsson
Kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad.................................Eva Jansson
Stufftorps Kalle alias Byggmästare Karl Oskar Eriksson..........Hans Karlsson
Förändringar i Svenska kyrkan...................................................Ulla Löfgren
"Båsbo stenar"- rester av en dansbana.....................................Ingemar Andersson
Max Tranell-historier....................................................................Max Tranell

1997

Sigurd och Ildegart..................................................................av Olof von Dalin
Fjärsman i Julita............................................................................Max Tranell
Julita sockenoch 1811 års "Bondeuppror"................................Carl Edvard Sturkell
Sjönamnet Öljaren.......................................................................Svante Strandberg
Julita - en sjöfartssocken..............................................................Kurt Sjökvist
Min barndoms affär.....................................................................Eva Abrahamsson
Max Tranellhistorier.....................................................................Max Tranell
Trädgårdsmästare vid Äs.............................................................Lars-Erik Läck

1998

På Bie mo..................................................................................av Gunnar Holm
Mattraditioner på 1930-talet.......................................................Hans Karlsson
Julita - en herrgårdssocken med industritradition...................Kurt Sjökvist
Min barndomsjul i julita...............................................................Birgitta Gidlund
Kring Båsbo-kolonatet i Julita......................................................M Fagerlund, S Andersson, I Karlsson
Ortnamnet Båsbo.........................................................................Svante Strandberg

1999

Glimtar från 1880-talets Sörmland........................................av Mats Essén
Arbetets veteraner........................................................................Tord Wallström
Om fiske i hjälmaren för 200 år
sedan (ur Katrineholmskuriren 1942).........................................C H Uggla
Julita Biodlarförening 80 år...........................................................Hans karlsson
jättelinbanan tvärs över socknen.................................................Kurt Sjökvist
Julita kyrkokör 80 år.......................................................................L. Karlssson, Y Werner, S Larsson
Sveriges jordbrukshistoria genom tiderna.................................Anita Karlsson
Blommeråd, Gammeråd, Hälleråd och Råd...............................Svante Strandberg
Sabotaget i Hårsfjärden 1941.......................................................Hans Kindfält
Om Julita klubbteater....................................................................Roland Blomgren

2000

En återblick från Blomgrens
Smides & Cykelverkstads tillkomst........................................av Roland Blomgren
Hur sörmlänningarna gifte sig förr i tiden.................................Aurore Lundqvist
Vikslund.........................................................................................Thorsten Jansson
Med Titanic till USA.......................................................................Leif Wahlberg
Sjönamnet Hjälmaren..................................................................Svante Strandberg
Julitas röster ute i den stora världen..........................................Kurt Sjökvist
Vi söker våren................................................................................Hans Karlsson
Sverige - ett soptunneland...........................................................Kurt Sjökvist
Hjälmaresnipan.............................................................................Lars berggren

2001

Minnen från forna dagars Julita...............................................av Knut Bonde
Berömda personer från Julita......................................................Lars Pettersson
Om företeelser i Öljarebygden - är det verkligen sant.............Kurt Sjökvist
Gimmerstaminnen (renskrift efter B Bonde..............................Lars Pettersson
Högtidstal vid Julita GoIFs 70-årsjubileum..................................Åke Persson
Posten i Julita 250 år......................................................................Lars Pettersson
En dag med Åke Skytt på KK:s tidningslinje................................Gunnel Malm
Karin Boye och Julita......................................................................Leif Wahlberg
Valen, Vinön och Funnaren. Tre önamn i Hjälmaren................Svante Strandberg
Riket vid vägens slut......................................................................Lars Pettersson

2002

Min tid i Gimmersta trädgård.................................................av Åke Bergman
Om de stenmurar och gärdesgårdar som
omger våra egendomar...............................................................Kurt Sjökvist
Äs och Äsköping............................................................................Svante Strandberg
En trotjänare på Julita Gård (Karl-Erik Karlsson).......................Hjördis Gustafsson
Märkligt 50-årsminne - Skelettfynd vid Julita kyrka..................Lars Pettersson
Om Anna Matilda från Pepparkällan som
utvandrade till Amerika...............................................................Lars Pettersson
Julita Husmodersförening 60 år

2003

Minnesmärke över kvinnliga medborgarskolan vi Fogelstad.av Clara Waller
När Äs Vägskäl skulle byta namn................................................Roland Blomgren
EU till Julita.....................................................................................Clara Waller
Fotogenkällarbacken....................................................................Bo Wijkman
Teglet - en hörnsten i Julitabygdens historia.............................Kurt Sjökvist
Skridskoåkning på sjön Öljaren, uppsats 1909 av....................Filip König
Och sakta dalade snöflingor  Del 1............................................Alma Karlsson
Nylund i Väsby Rote.....................................................................Göran Söderqvist
Girtorp i Julita................................................................................Svante Strandberg

2004

Handelsbodar i Julita...............................................................av Roland Blomgren och Örjan Strand
Och sakta dalade snöflingor Del 2..............................................Alma Karlsson
Namnet Tövalite............................................................................Svante Strandberg
Röster från fattighuset (ur Fataburen 1975)
Fattigstugan (ur Fataburen 1942)
Statarna vid Berga år 1924 (ur Katrineholmskuriren 1977)
Julita kyrkokör 85 år

2005

Åbobrukens vid Fogelstad lidandes historia........................av Ada Nilsson och Lars Pettersson
Och sakta dalade snöflingor Del 3..............................................Alma Karlsson
Paris, Rom och Trosa...................................................................Svante Strandberg
Vad kan träden berätta?..............................................................Inger Hålling
Märta i Bäck berättar...................................................................Märta Karlsson
Margit Samuelssons receptbok sommaren 1929
En rolig skolresa 1938..................................................................Roland Blomgren

2006

Kring Arthur Bäckströms julfirande.......................................av Lennart Lindström
Om riksdagsman Gustaf Larsson i Formartorp........................Tore Ivarsson
Om Julita blåsorkester.................................................................Gunnel Malm
Jakten på Skälbrostugan..............................................................Leif Thegle
Några minnesanteckningar nedtecknade oktober 1960.........Frida Pettersson
Nackhäll och Skripkärr.................................................................Svante Strandberg
Mina julminnesbilder 1934-1968................................................Barbro Gustafsson

2007

Kring Arthur Bäckströms julfirande.......................................av Lennart Lindström
Vårtal på Julita Gård 30 april 2006..............................................Göte Samuelsson
Minnen angående julfirande i min barndom 1917-18............ Gunborg Ljung
En sammanställning av brandväsendet i Julita.........................Marita Fagerlund
Julita hembygdsförenings aktiviteter.........................................Marita Fagerlund
Fågelsta, Tomastorp och Väsby...................................................Svante Strandberg
Förvaltare Edvard Tillander Julita gård.......................................Carl Edvard Sturkell

2008

Dalstorp.....................................................................................av Leif Thegle
Minnen från Pålstorp....................................................................Rosa Bååth
Valborgsmässotal i Julita 2007.....................................................Cecilia Björk
Arbetets veteraner........................................................................A Löfgren
Nytorpshistoria.............................................................................Rosa Bååth
Arne Jansson berättar..................................................................Marita Fagerlund
Hjälmsäter, Limsäter och Viksäter..............................................Svante Strandberg
Lite om biblioteksväsendets historia..........................................Marita Fagerlund
Sägnen om Erker i Kvisterhult.....................................................Hans Karlsson
Från idé till något bra...................................................................Bo Carlsson
Julita hembageri............................................................................Ulla Lorentzi

2009

Julita Hembygdsförening (ur Sörmlandsbygden 1937).......av Brita bonde
Arne Nilsson berättar...................................................................Bo Carlsson
Torphistoria från Hälltorp............................................................Rosa Bååth
Djurhållningen på Östra Hälltorp...............................................Rosa Bååth
Arne Nilsson berättar (2)..............................................................C Björk, L Nordling, M Fagerlund
Bondeminnen från Julita..............................................................Thorsten Jansson, Marita Fagerlund
Ätten Lewenhaupts koppling till julita Gård..............................Leif Thegle
Sofielund och fyra försvunna torp..............................................Leif Thegle
Tankar kring våren........................................................................Gunilla Drotz
Herrkärr..........................................................................................Svante Strandberg
Jag som trädgårdsarbetare..........................................................Sten Widell

2010

Vårtal på julita Gård 30 april 2009..........................................av Marie Selander
von Oelreichs kopplingar till Julita Gård.....................................Leif Thegle
Min tid inom Julita GoIF 4.............................................................Sten Widell
Laga skifte på Storängen1835......................................................Leif Thegle
Soldathustrun Stina Cajsa dömd till halshuggning...................Leif Thegle
"Di usle Julita-räva har haft ett helvite dette år".......................Fredrik Hernblom
Livet på en herrgård när jag var ung..........................................Margit Pettersson
Torpen Berglund och Brofogdestugan......................................Leif Thegle
Julita Hemvärn 70 år.....................................................................Fredrik Hernblom
Gårdsnamnet Fallet i Julita..........................................................Svante Strandberg
Människor på och kring Fall........................................................Leif Thegle

2011

Kurt Larsson - en trotjänare på Julita.....................................av Fredrik Hernblom
En vårbetraktelse...........................................................................Göran Hallberg
Gimmersta-Råby, Julitas första pensionärshem........................Leif Thegle
Ätten Bondes 202 år på Gimmersta............................................Leif Thegle
Ett kvinnoöde.................................................................................Rosa Bååth
Sälltäppan, ett av Julitas äldsta skattehemman.........................Leif Thegle
Dans på Julita Gård - del 1............................................................Roland och Allan Blomgren

2012

En vandring i Leby by...............................................................av Leif Thegle
Danserna och midsommarfirandet i Julita Del 2.......................Roland och Allan Blomgren
Marinus Kirkegaard och Julita.....................................................Leif Thegle
Minnen från Konsumbutiken i Äsköping...................................Susanne Calner-Hernblom
Doktor Höglund berättar.............................................................Leif Thegle
Vad Carl-Enar Pettersson minns av ett skolfoto
Clarece von Rosen på Väsby.......................................................Leif Thegle
Vad Katrineholm kunde erbjuda för 150 år sedan
Ovädersdagen 29 mars 1850......................................................Ingemar Andersson, Lars Pettersson
Valborg, en av alla brytpunkter mellan mörker och ljus.........Sara Hökpers
Aurore Lundqvist

2013

Eva Karlsson - uppvuxen i en telefonstation........................av Gunnel Malm
Kvarn-Erik berättar.......................................................................Gunnel Malm
2012 års Valborgsmässotal vid Julita Gård................................Gustaf Liljencrantz
Konfirmation 1932........................................................................Leif Thegle
Livet för en statarunge på Julita Gård........................................Gunnel Malm
Byn Alhult.......................................................................................Leif Thegle
Inga Johansson..............................................................................Gunnel Malm
Fyra generationer Nyberg på Lindhagen...................................Gunnel Malm
Pettersson på Kvisterhult.............................................................Leif Thegle
Hyttan vid Hyttan..........................................................................Leif Thegle
Konsum i Äsköping och Inger Hålling - en
stridbar textilmänniska................................................................Gunnel Malm

2014

Lily Lundgren Källberget berättar..........................................av Gunnel Malm
När Västra Skogen fylldes av fria bönder (del 1).......................Leif Thegle
En bit av Anna-Greta Karlssons historia.....................................Gunnel Malm
Kvinnorna i socknen.....................................................................Ruth Hamrin-Thorell
Ingemar Krantz från Västra Sandvik...........................................Gunnel Malm
Vårtal vid Julita Gård 2013............................................................Jan Åke Hillerud
Sonja Larsson på Östra Mostugan..............................................Gunnel Malm
Gösta von Düben på Fogelsta......................................................Leif Thegle  & Richard Tahm
Med Oskar Hellqvist från Gölsbacken till Dagsjön....................Gunnel Malm
Gränsbyn Stora Fäboda................................................................Leif Thegle
Privathandeln i Äsköping..............................................................Leif Thegle

2015

Ingvar Krantz från Västra Sandvik...............................................Gunnel Malm
Tomas Tranströmer - Nobelpristagare med rötter i Julita.......Lars Berggren
Arne Karlsson Lilla Daviken.........................................................Gunnel Malm
Vårtal 2014.....................................................................................Susanne Claesson
Alla Blomgrenar från Fogelsta blev inte smeder.......................Leif Thegle
Gun och Arne Nykvist, trädgårdsmästare vid Solberga............Gunnel Malm
Apotek och läkarhus i Äsköping..................................................Leif Thegle
Britta Carlsson och Lis-Marie Mählström...................................Gunnel Malm
Elsa Björkman-Goldschmidt och Julita........................................Leif Thegle
Äs ägarhistoria...............................................................................Leif Thegle
Åke Gunnarson Hälleråd..............................................................Gunnel Malm
När Västra Skogen fylldes av fria bönder Del 2.........................Leif Thegle
Onaturliga dödsfall i Julita 1790 - 1940.......................................Leif Thegle
Spanskan drabbar Julita................................................................Leif Thegle

2016

Födda i Julita 1941.
Döda i Julita 1966.
Magnus Öljarstrand berättar.......................................................Gunnel Malm
Tre små flickor från Fiskeboda....................................................Leif Thegle
Hemlig brevväxling 1876..............................................................von Essen & Strindberg
Än flyter det Palbitzki-blod i Julita................................................Leif Thegle
Flickorna på Västra Heden...........................................................Gunnel Malm
Beredskapsminnen.
Gravvalven i Julita kyrka................................................................Leif Thegle
Julita konstnären Sven Hellqvist 100 år......................................Leif thegle
Klipp-Hildur en stor personlighet i Julita....................................Gunnel Malm
Julita som det beskrevs för 150 år sedan.
Åkerinäringen i Julita.....................................................................Fredrik Hernblom
Vårtal 2015.....................................................................................Fredrik Hernblom
Rödsotsepidemin i Julita 1838.....................................................Leif Thegle
När västra skogen fylldes av fria bönder. Del 3........................Leif Thegle

2017

Födda i Julita 1942
Döda i Julita 1967
Torpinventering, stolpprojekt och soldatbok............................Leif Thegle
Uno Rosenqvist - en sober man..................................................Gunnel Malm
Fredrik Johansson, statare vid Julita gård...................................Leif Thegle
Göransdal i Julita...........................................................................Rosa Bååth
Julita Hembygdsförening 80 år....................................................Fredrik Hernblom
Adelsvapen i det feodala Julita....................................................Leif Thegle
Äs rävgårdar..................................................................................Gunnel Malm
Amalia Ekblom på Johannislund.................................................Leif Thegle
Vårtal..............................................................................................Lars Ohlson
Föreningshuset Lidabacke..........................................................Gunilla Söderbäck, Lars-Erik Hellberg
Erik siöblad, amiral, guvernör och dödsdömd..........................Leif Thegle
Noterat i svensk och amerikansk press
Olinehäll.........................................................................................Leif Thegle
Bergs gård......................................................................................Leif Thegle

2018

Kammarjunkare Erland Boström och statsfru
Mary Steaton på Aspenäs............................................................ Gunnel Malm
Karin Boye på Fogelstad................................................................Ingemar Andersson
Herman Bratt.................................................................................Bratt Inger
Det hände sig i Julita för 200 år sedan........................................Fredrik Hernblom
Det hände sig i Julita för 100 år sedan........................................Leif Thegle
Roland Johansson - Stora Hökhult..............................................Gunnel Malm 
Med rötter i sörmländsk mylla....................................................Lars Pettersson 
Statare............................................................................................Matts Messèn
Julitadräkten..................................................................................Leif Thegle
De första prästerna på Bäck........................................................Leif Thegle
Maren Holebakk, arrendator på Fogelstad................................Leif Thegle
Kerstin Byhlin - fiskardotter från fagertorp...............................Gunnel Malm
Erik Persson Engström, klassresenär.........................................Leif Thegle
Vårtal vid Öljevi.............................................................................Emma Eriksson
Rapport från ett slagfält...............................................................Leif Thegle

2019

Julita bruk - ett bortglömt styckebruk....................................Sofia Meurk/Bengt Spade
Hilmer Hammarbäck. en av Julitas smeder................................Gunnel Malm
Aftonunderhållning i Hagby skola...............................................Fredrik Hernblom
Livets väg - Ur minnets gömmor.................................................Magnus Bjurling
Jan-Åke Hillerud - en musikens man...........................................Gunnel Malm
Öljaren runt, den 4 juli 1936........................................................Fredrik Hernblom
Statarepoken i Julita......................................................................Leif Thegle
Tal vid Valborgsmässoafton.........................................................Arne Westberg
Elisabeth Tamms föräldrar...........................................................Leif Thegle
Julitabarn på lyckad hembygdsfest 1938....................................Katrineholms-Kuriren
Julita Kyrkokör - 100 år..................................................................Gunnel Malm m.fl.
Utvandringen från Julita till Nordamerika..................................Leif Thegle
Anders Ericksons utvandring.......................................................Lars Berggren (övers.)

2020

Släktträff på Malmberg 1922........................................................Leif Thegle
Julita bruk - ett bortglömt styckebruk.........................................Bengt Spade/Sofia Meurk
Elektra på Hillerstagatan 1...........................................................Leif Thegle
Skräddarfamiljen på Östtorp.......................................................Gunnel Malm
Ballongen  från Solingen...............................................................Håkan Pettersson
Wrede af Elimä på Fogelsta..........................................................Leif Thegle
Vårtal 2019.....................................................................................Birgitta Eriksson
Försvunna byvägar och felplacerad milsten..............................Leif Thegle
Livets väg - Ur minnets gömmor (2)............................................Magnus Bjurling
Fotogenkällaren vid Öljevi............................................................Leif Thegle
Julkort från 1934............................................................................Arthur Bäckström
Vid Öljarns sköna strand!.............................................................Arthur Bäckström

2021

 


Folket på Lillbacka och i Lötstugorna..........................................Gunnel Malm
Ägomätning på Fogelsta 1843.....................................................Leif Thegle
30 säsonger med världens finaste hobby..................................Birgitta Eriksson
Livets väg – ur minnets gömmor del 3........................................Magnus Bjurling
Agnestugan.....................................................................................Leif Thegle
Tre Julitanotiser från sent 1800-tal..............................................Leif Thegle (redigering)
Ungarna på Tockenön...................................................................Gunilla Söderbäck
Klassresenären Josef August Björklund......................................Leif Thegle
”Laggartorpen”...............................................................................Lars Pettersson
Ett julminne från 1915..................................................................Karl-Erik Karlsson
Grundlagsfadern Per Ribbing......................................................Åke Virén
Ett porträttgalleri från 1900-talets Julita.....................................Leif Thegle

av:
Lars Pettersson
2007-04-19

Leif Thegle
2021-03-01

 

Förening:

Julita Hembygdsförening

Ändrad av: Julita Hembygdsförening (2021-03-08 17:52:34) Kontakta föreningen
Skapad av: Julita Hembygdsförening (2018-10-15 18:56:57) Kontakta föreningen