Artikelregister över Julita Hbf årsskrifter


1979

Julita hembygdsförening reorganiseras................................av Lars Pettersson
Om posten i Julita i gångna tider.................................................Jan-Olof Grady
Om indelta soldater i Julita..........................................................Kurt Sjökvist
Stadgar för Julita hembygdsförening
Arbetsprogram för Julita hembygdsförening
Kopia av styrelseberättelse 1949

1980

När Äsköping inte blev järnvägsstation.................................av Lars Pettersson
När Stockholm fick ved från Klovsten.........................................Kurt Sjökvist
Ur mina släktanteckningar...........................................................Börje Björninger
Intervju med Harry Andersson i Daviken...................................Gunilla Söderbäck
Om Julitaknektars bataljer............................................................Kurt Sjökvist
Grindar- ett hinder som förenar..................................................Kurt Sjökvist

1981 (Slutsåld)

Lönnbränning misstänkes.......................................................av Börje Björninger
Om indeltas byggnader................................................................Kurt Sjökvist
Cisterciensk tradition i nutida sörmländsk förklädnad............Christian Axel Nilson
Möte med 105-åring......................................................................Anne-Kristine Sjödin
Lekar på raster och fritid..............................................................Anders Burge
Memorandum från Gimmersta...................................................Carl Carlsson Bonde
Vårbrev från Julita..........................................................................Tomas Larsson
Vilka har farit här förbi..................................................................Kurt Sjökvist
Efterlysning.....................................................................................Börje Björninger

1982

Sorl och buller på Bie mo.........................................................av Börje Björninger
Ur Knut Bondes litterära verk.......................................................Anne- Kristine Sjödin
Julita Torgplats............................................................................... Lars Pettersson
Lekar på raster och fritid...............................................................Anders Burge
Seder och bruk i Julita på 1890-talet............................................Aurore Lundqvist
De gamla gärdsgårdarna...............................................................Kurt Sjökvist
Till Tockenöns egen lilla värld.......................................................Eva Abrahamsson

1983

Julita dräkten.............................................................................av A-M von Stockenström
Sorl och buller på Bie mo.............................................................Börje Björninger
Om Julita-Österåkers pastorat.....................................................Hans Karlsson
Tiotusen års Julitahistoria.............................................................Kurt Sjökvist
Om en plåtslagarverkstad m m...................................................Sven Andersson

1984

Botten 1:13 som poststation...................................................av Jan-Olof Grady
Ur en fogdes räkenskaper...........................................................BörjeBjörninger
Aspen och aspån..........................................................................Svante Strandberg
De första telefonerna i Julita.......................................................Lars Pettersson
Sägner och historier i Julitabygden

1985

Att jämföra byggnader............................................................av Kurt Sjökvist
På Julita gård när seklet var ungt................................................F. Tillander och N. Lundkvist
Stohldelning i Julita kyrka............................................................Birger Rothelius
En begravning i Julita 1921..........................................................Karl-Erik Karlsson
Skottpengar i Julita.......................................................................Birger Rothelius
Släktmöte i Julita...........................................................................Birger Rothelius
Julitahistorier
Fabriksarbeterskor till jordbruket..............................................Elisabeth Tamm
Gårdsnamn på -boda och -bol i Julita socken...........................Svante Strandberg
Ett namn med klang.....................................................................Kurt Sjökvist

1986

Julita hembygdförening 50 år................................................av Lars Pettersson
Jordhunger....................................................................................Börje Björninger
Daviken, Paris, Pepparkällan och Häbbeshälla........................Svante Strandberg
Vargfångst.....................................................................................Sven Södervall
Nils i Björsta..................................................................................Börje Björninger
Halleys komet...............................................................................Sigrid Larsson
Julita-sägner
Julitahistorier
Gryt - ett brev till redaktionen...............................................av Börje Björninger
Julita-Torg-Dagen..........................................................................Lars Pettersson
Pengars värde förr och nu...........................................................Kurt Sjökvist

1987

Fred och frihet - dikter av elever i Julita skola
Det är icke allt sant som är sanning likt................................av Börje Björninger
Med kaffekorg i Julita....................................................................Anne-Kristine Sjödin
Ordspråk i västra Julita.................................................................D Eriksson och J-O Grady
Att bygga bygd med namn...........................................................K Sjökvist och S Strandberg
Att vänta barn på bröllopsdagen................................................Birger Rothelius
Julita klosters ägor i munkarnas sista tid...................................Börje Björninger
Vykort .............................................................................................Jan-Olof Grady
Tåkenön och Lakarne...................................................................Svante Strandberg
Julita hembygdsförenings publikationsfond, bestäm.
Här hemma....................................................................................Siv Falk

1988

Skolan före folkskolan  i Julita................................................av Robert Sirviö
Julita och Hjälmarsänkningen.....................................................Kurt Sjökvist
Julita Missionsförsamling 110 år
Om Ester i Sälltäppan..................................................................Åke Gunnarsson m. fl.
En gammal gårdshistoria.............................................................Ingeborg Helén
Med kaffekorg i Julita...................................................................Anne-Kristine Sjödin
Spökerier i Julita............................................................................Karl-Erik Karlsson
Namnet Rosslen...........................................................................Svante Strandberg

1989

Mjölnaren och hans döttrar...................................................av Gunnel Edman
Hembygdsrörelsen och vårt folkförsvar....................................Kurt Sjökvist
Gropsjön, Låttern Marsjön- om namnförhållanden.................Svante Strandberg
Herrgårdarnas hus.......................................................................Jan-Olof Grady
Resor i minnestrakter i Julita.......................................................Karl-Erik Karlsson
En historia från 1850-talet...........................................................Karl-Erik Karlsson
Föringskaka...................................................................................Gunborg Ljung
En visa för dagen..........................................................................Anne-Kristine Sjödin
med kaffekorg i Julita...................................................................Anne-Kristine Sjödin

1990

Mjölnaren och hans döttrar...................................................av Gunnel Edman
Hästgravar nedanför Viksberget................................................Margit Pettersson
Julitabygdens kallkällor...............................................................Kurt Sjökvist
Talesätt från Julita
Musiker i Julita i slutet av 1800-talet
och början av 1900-talet..............................................................Karl-Erik Karlsson
Buttorp och Buddgården.............................................................Svante strandberg
Talesätt från Julita
Herrgårdarnas hus......................................................................Jan-Olof Grady
Johannilund - Julita första diversehandel?...............................Hans Karlsson
Julitafilm får EM-pris...................................................................Anders Wilson
Barnens minnen från filminspelningen
Vad en träbit kan berätta...........................................................Sven Andersson
Med kaffekorg i Julita..................................................................Anne-Kristine Sjödin
Testamenterad arvedel

1991

Mor Agnes 100 år - vilken dag...............................................av Åke Gunnarsson
Anette 100 år................................................................................Anna-Karin Bertilsson
Julitabygdens mest unika byggnad............................................Leif Rooth
Marknadsliv vid Fiskeboda hamn..............................................Gunborg Ljung
Julita i världshistorien..................................................................Kurt Sjökvist
Namnet Skenala...........................................................................Svante Strandberg
Mina minnen av prosten Gustavsson.......................................Sven Andersson
En skolresa i det blå i Österby skola 1923.................................Karl-Erik Karlsson
Om Julita sockens krönika och dess författare........................Sven Andersson
Något om floran i Julita...............................................................Folke Lind
Angående Gimmersta kastanjeallé...........................................Knut Bonde
Claes i Botten...............................................................................Åke Jansson
Minnen av Claes i Botten............................................................Jan-Olof Grady
Bröderna Blomgrens minne av Claes i Botten.........................Allan och Roland Blomgren
Gränstrakter.................................................................................Jan-Olof Grady
Gamla benämningar på namn och platser  i Julita..................Karl-Erik Karlsson
Dialektala ord och uttryck från Julita.........................................Gunborg Ljung
Julita hästförsäkringsförening - efter fullgjort uppdrag..........Lars Pettersson
Hästförsäkringsvisan...................................................................Karl Andersson
Liljedalens gårdsmuseum...........................................................Anne-Kristine Sjödin
Dräktskicket i Julita i äldre tid.....................................................Nordiska museet
Med kaffekorg i julita...................................................................Anne-Kristine Sjödin
Börje Björninger - hedersledamot.............................................Lars Pettersson

1992

Röster från förr............................................................................Från dialekt - och folkminnesarkivet
Glimtear från Äs...........................................................................Lars Pettersson
Om förändringar i faunan och floran.......................................Adolf von Post
Om Kerstin von Post...................................................................Svenskt konstnärslexikon
Röster från svensk medeltid.......................................................Birger Rothelius
Äldsta kända invånare i Botten..................................................Birger Rothelius
Nattvakten på Julita.....................................................................Kurt Sjökvist
Husmoderesföreningen 50 år....................................................Britta Carlsson
Historik över Julita Lottaavdelnings 50-åriga verksamhet......Carina Christiansson
Ett gränsfall...................................................................................Jan-Olof Grady
Lyan...............................................................................................Gunilla Söderbäck
Fattighuset i Nybble.....................................................................Nordiska museet
Trutars uppgift..............................................................................Hans Karlsson
Minnen från min barndoms Julita..............................................Aina Malmström
Ur sockenstämmoprotokollen
Kavaljererna på Julita...................................................................Leif Wahlberg
Branden vid Fogelsta för 60 år sen............................................Roland Blomgren
Amatörforskaren- en viktig källa................................................Leif Wahlberg
Fåglar jag sett i Julita....................................................................Anne-Kristine Sjödin
Lida, Leby och Hillersta...............................................................Svante Strandberg
Odlingslandskapet vid Gimmersta - riksintresse
värt att bevara..............................................................................Leif Rooth
Börje Björninger - Hedersmedlem ur tiden
Det bor en häger..........................................................................Kurt Sjökvist
Gamla benämningar och namn på platser i Julita...................Gunilla Söderbäck

1993

Röster från förr.............................................................................Från dialekt - och folkminnesarkivet
Intressant att läsa ur en släktkrönika........................................Anne-Kristine Sjödin
Gravarna i Julita kyrka "Dagboksanteckningar"........................Ebba Essén
Naturen nära i Herrgårdsbygden Julita.....................................Kurt Sjökvist
Utdrag ur Julita skyttegilles protokollsbok................................Anders Andersson
Löjtnant Bäckströms hushållerska berättar.............................Augusta Johnsson
Ur sockenstämmoprotokollen
Gimmersta och Gimgöl...............................................................Svante Strandberg
Ett historiskt engagemang..........................................................Leif Wahlberg
"Skarpens" Folke berättar för Anne-Kristine Sjödin................Anne-Kristine Sjödin
Kurhus i Julita...............................................................................Lars Pettersson
Tegelbruk i julita socken.............................................................Lars Pettersson
Julita biodlarförening 75 år........................................................Erik Gotthard
Om förändringar i fauna och flora - öster Hjälmaren ...........Adolf von Post
Julitahistorier

1994

Klockargården...........................................................................av Hans Karlsson
Rädda-Posten aktionen i Julita 1993...........................................Inger Hålling
Från Pommern till Julita...............................................................Leif Wahlberg
Forsån - ett vattendrag som förenar.........................................Kurt Sjökvist
Löjtnant Bäckströms hushållerska berättar.............................Augusta Johnssson
Lycka...............................................................................................Hans Karlsson
Slaget på Julitalöten 1470............................................................Lars Pettersson
Vällbäck..........................................................................................Svante Strandberg
Om förändringar i fauna och flora - öster Hjälmaren forts. ..Adolf von Post
Ur sockenstämmoprotokollen
Ester i Sälltäppan...........................................................................Hans Karlsson
Mamma arg och 24grader kallt....................................................Hans Karlsson

1995

Julita kloster rivet......................................................................av Kurt Sjökvist
Filadelfiaförsamlingen i Julita har under 1994
firat 50-års jubileum.....................................................................Monica Andersson
Tidig pingstväckelse i Julita..........................................................Edvin J Alfredsson
"Det var då"...................................................................................Hans Karlsson
Två polisepoker möttes vid Pålstorp..........................................Rolf Pettersson
Torp i Julita - en 700-årig historia................................................Brita Bonde
För 40 år sedan..............................................................................Inga-Lill Wistrand
För 50 år sedan..............................................................................Anne-Kristine Sjödin
Systrarna Wijkman........................................................................Hans Karlsson
Med slagruta på fornlämningarna i Julita...................................Rosa Bååth
Markernas visdom.........................................................................Christina Prytz
Risinge.............................................................................................Svante Strandberg
Som jag vill minnas Hillersta........................................................Gunnar Wijkman
Grannar emellan...........................................................................Gunnar Wijkman
Ur sockenstämmoprotokollen

1996

Kring namnet julita..................................................................av Svante Strandberg
Räta linjen......................................................................................Max Tranell
Skomakar-Evald............................................................................Tage Carlsson
Kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad.................................Eva Jansson
Stufftorps Kalle alias Byggmästare Karl Oskar Eriksson..........Hans Karlsson
Förändringar i Svenska kyrkan....................................................Ulla Löfgren
"Båsbo stenar"- rester av en dansbana.....................................Ingemar Andersson
Max Tranell-historier....................................................................Max Tranell

1997

Sigurd och Ildegart..................................................................av Olof von Dalin
Fjärsman i Julita............................................................................Max Tranell
Julita sockenoch 1811 års "Bondeuppror"................................Carl Edvard Sturkell
Sjönamnet Öljaren.......................................................................Svante Strandberg
Julita - en sjöfartssocken..............................................................Kurt Sjökvist
Min barndoms affär.....................................................................Eva Abrahamsson
Max Tranellhistorier.....................................................................Max Tranell
Trädgårdsmästare vid Äs.............................................................Lars-Erik Läck

1998

På Bie mo..................................................................................av Gunnar Holm
Mattraditioner på 1930-talet.......................................................Hans Karlsson
Julita - en herrgårdssocken med industritradition...................Kurt Sjökvist
Min barndomsjul i julita...............................................................Birgitta Gidlund
Kring Båsbo-kolonatet i Julita......................................................M Fagerlund, S Andersson, I Karlsson
Ortnamnet Båsbo.........................................................................Svante Strandberg

1999

Glimtar från 1880-talets Sörmland........................................av Mats Essén
Arbetets veteraner........................................................................Tord Wallström
Om fiske i hjälmaren för 200 år
sedan (ur Katrineholmskuriren 1942).........................................C H Uggla
Julita Biodlarförening 80 år...........................................................Hans karlsson
jättelinbanan tvärs över socknen.................................................Kurt Sjökvist
Julita kyrkokör 80 år.......................................................................L. Karlssson, Y Werner, S Larsson
Sveriges jordbrukshistoria genom tiderna.................................Anita Karlsson
Blommeråd, Gammeråd, Hälleråd och Råd...............................Svante Strandberg
Sabotaget i Hårsfjärden 1941.......................................................Hans Kindfält
Om Julita klubbteater....................................................................Roland Blomgren

2000

En återblick från Blomgrens
Smides & Cykelverkstads tillkomst........................................av Roland Blomgren
Hur sörmlänningarna gifte sig förr i tiden.................................Aurore Lundqvist
Vikslund.........................................................................................Thorsten Jansson
Med Titanic till USA.......................................................................Leif Wahlberg
Sjönamnet Hjälmaren..................................................................Svante Strandberg
Julitas röster ute i den stora världen..........................................Kurt Sjökvist
Vi söker våren................................................................................Hans Karlsson
Sverige - ett soptunneland...........................................................Kurt Sjökvist
Hjälmaresnipan.............................................................................Lars berggren

2001

Minnen från forna dagars Julita...............................................av Knut Bonde
Berömda personer från Julita......................................................Lars Pettersson
Om företeelser i Öljarebygden - är det verkligen sant.............Kurt Sjökvist
Gimmerstaminnen.........................................................................Britta Bonde
Högtidstal vid Julita GoIFs 70-årsjubileum..................................Åke Persson
Posten i Julita 250 år......................................................................Lars Pettersson
En dag med Åke Skytt på KK:s tidningslinje................................Gunnel Malm
Karin Boye och Julita......................................................................Leif Wahlberg
Valen, Vinön och Funnaren. Tre önamn i Hjälmaren................Svante Strandberg
Riket vid vägens slut......................................................................Lars Pettersson

2002

Min tid i Gimmersta trädgård.................................................av Åke Bergman
Om de stenmurar och gärdesgårdar som
omger våra egendomar...............................................................Kurt Sjökvist
Äs och Äsköping............................................................................Svante Strandberg
En trotjänare på Julita Gård (Karl-Erik Karlsson).......................Hjördis Gustafsson
Märkligt 50-årsminne - Skelettfynd vid Julita kyrka..................Lars Pettersson
Om Anna Matilda från Pepparkällan som
utvandrade till Amerika...............................................................Lars Pettersson
Julita Husmodersförening 60 år

2003

Minnesmärke över kvinnliga medborgarskolan vi Fogelstad.av Clara Waller
När Äs Vägskäl skulle byta namn................................................Roland Blomgren
EU till Julita.....................................................................................Clara Waller
Fotogenkällarbacken....................................................................Bo Wijkman
Teglet - en hörnsten i Julitabygdens historia.............................Kurt Sjökvist
Skridskoåkning på sjön Öljaren, uppsats 1909 av....................Filip König
Och sakta dalade snöflingor  Del 1............................................Alma Karlsson
Nylund i Väsby Rote.....................................................................Göran Söderqvist
Girtorp i Julita................................................................................Svante Strandberg

2004

Handelsbodar i Julita...............................................................av Roland Blomgren och Örjan Strand
Och sakta dalade snöflingor Del 2..............................................Alma Karlsson
Namnet Tövalite............................................................................Svante Strandberg
Röster från fattighuset.................................................................Fataburen 1975
Fattigstugan...................................................................................Fataburen 1942
Statarna vid Berga år 1924..........................................................Katrineholmskuriren 1977
Julita kyrkokör 85 år

2005

Åbobrukens vid Fogelstad lidandes historia........................av Ada Nilsson och Lars Pettersson
Och sakta dalade snöflingor Del 3..............................................Alma Karlsson
Paris, Rom och Trosa...................................................................Svante Strandberg
Vad kan träden berätta?..............................................................Inger Hålling
Märta i Bäck berättar...................................................................Märta Karlsson
Receptbok sommaren 1929........................................................Margit Samuelssons
En rolig skolresa 1938..................................................................Roland Blomgren

2006

Kring Arthur Bäckströms julfirande.......................................av Lennart Lindström
Om riksdagsman Gustaf Larsson i Formartorp........................Tore Ivarsson
Om Julita blåsorkester.................................................................Gunnel Malm
Jakten på Skälbrostugan..............................................................Leif Thegle
Några minnesanteckningar nedtecknade oktober 1960.........Frida Pettersson
Nackhäll och Skripkärr.................................................................Svante Strandberg
Mina julminnesbilder 1934-1968................................................Barbro Gustafsson

2007

Kring Arthur Bäckströms julfirande.......................................av Lennart Lindström
Vårtal på Julita Gård 30 april 2006..............................................Göte Samuelsson
Minnen angående julfirande i min barndom 1917-18............ Gunborg Ljung
En sammanställning av brandväsendet i Julita.........................Marita Fagerlund
Julita hembygdsförenings aktiviteter.........................................Marita Fagerlund
Fågelsta, Tomastorp och Väsby...................................................Svante Strandberg
Förvaltare Edvard Tillander Julita gård.......................................Carl Edvard Sturkell

2008

Dalstorp.....................................................................................av Leif Thegle
Minnen från Pålstorp....................................................................Rosa Bååth
Valborgsmässotal i Julita 2007.....................................................Cecilia Björk
Arbetets veteraner........................................................................A Löfgren
Nytorpshistoria.............................................................................Rosa Bååth
Arne Jansson berättar..................................................................C Björk, L Nordling, M Fagerlund
Hjälmsäter, Limsäter och Viksäter..............................................Svante Strandberg
Lite om biblioteksväsendets historia..........................................Marita Fagerlund
Sägnen om Erker i Kvisterhult.....................................................Hans Karlsson
Från idé till något bra...................................................................Bo Carlsson
Julita hembageri............................................................................Ulla Lorentzi

2009

Julita Hembygdsförening (ur Sörmlandsbygden 1937).......av Brita bonde
Arne Nilsson berättar...................................................................Bo Carlsson
Torphistoria från Hälltorp............................................................Rosa Bååth
Djurhållningen på Östra Hälltorp...............................................Rosa Bååth
Arne Nilsson berättar (2)..............................................................C Björk, L Nordling, M Fagerlund
Bondeminnen från Julita..............................................................Thorsten Jansson, Marita Fagerlund
Ätten Lewenhaupts koppling till julita Gård..............................Leif Thegle
Sofielund och fyra försvunna torp..............................................Leif Thegle
Tankar kring våren........................................................................Gunilla Drotz
Herrkärr..........................................................................................Svante Strandberg
Jag som trädgårdsarbetare..........................................................Sten Widell

2010

Vårtal på julita Gård 30 april 2009..........................................av Marie Selander
von Oelreichs kopplingar till Julita Gård.....................................Leif Thegle
Min tid inom Julita GoIF 4.............................................................Sten Widell
Laga skifte på Storängen1835......................................................Leif Thegle
Soldathustrun Stina Cajsa dömd till halshuggning...................Leif Thegle
"Di usle Julita-räva har haft ett helvite dette år".......................Fredrik Hernblom
Livet på en herrgård när jag var ung..........................................Margit Pettersson
Torpen Berglund och Brofogdestugan......................................Leif Thegle
Julita Hemvärn 70 år.....................................................................Fredrik Hernblom
Gårdsnamnet Fallet i Julita..........................................................Svante Strandberg
Människor på och kring Fall........................................................Leif Thegle

2011

Kurt Larsson - en trotjänare på Julita.....................................av Fredrik Hernblom
En vårbetraktelse...........................................................................Göran Hallberg
Gimmersta-Råby, Julitas första pensionärshem........................Leif Thegle
Ätten Bondes 202 år på Gimmersta............................................Leif Thegle
Ett kvinnoöde.................................................................................Rosa Bååth
Sälltäppan, ett av Julitas äldsta skattehemman.........................Leif Thegle
Dans på Julita Gård - del 1............................................................Roland och Allan Blomgren

2012

En vandring i Leby by...............................................................av Leif Thegle
Danserna och midsommarfirandet i Julita Del 2.......................Roland och Allan Blomgren
Marinus Kirkegaard och Julita.....................................................Leif Thegle
Minnen från Konsumbutiken i Äsköping...................................Susanne Calner-Hernblom
Doktor Höglund berättar.............................................................Leif Thegle
Vad Carl-Enar Pettersson minns av ett skolfoto.......................Leif Thegle
Clarece von Rosen på Väsby.......................................................Leif Thegle
Vad Katrineholm kunde erbjuda för 150 år sedan..................Leif Thegle (redigering)
Ovädersdagen 29 mars 1850......................................................Ingemar Andersson, Lars Pettersson
Vårtal:Valborg, en av alla brytpunkter mellan mörker
och ljus...........................................................................................Sara Hökpers
Aurore Lundqvist..........................................................................Leif Thegle (redigering)

2013

Eva Karlsson - uppvuxen i en telefonstation........................av Gunnel Malm
Kvarn-Erik berättar.......................................................................Gunnel Malm
2012 års Valborgsmässotal vid Julita Gård................................Gustaf Liljencrantz
Konfirmation 1932........................................................................Leif Thegle
Livet för en statarunge på Julita Gård........................................Gunnel Malm
Byn Alhult.......................................................................................Leif Thegle
Inga Johansson..............................................................................Gunnel Malm
Fyra generationer Nyberg på Lindhagen...................................Gunnel Malm
Pettersson på Kvisterhult.............................................................Leif Thegle
Hyttan vid Hyttan..........................................................................Leif Thegle
Konsum i Äsköping och Inger Hålling - en
stridbar textilmänniska................................................................Gunnel Malm

2014

Lily Lundgren Källberget berättar..........................................av Gunnel Malm
När Västra Skogen fylldes av fria bönder (del 1).......................Leif Thegle
En bit av Anna-Greta Karlssons historia.....................................Gunnel Malm
Kvinnorna i socknen.....................................................................Ruth Hamrin-Thorell
Ingemar Krantz från Västra Sandvik...........................................Gunnel Malm
Vårtal vid Julita Gård 2013............................................................Jan Åke Hillerud
Sonja Larsson på Östra Mostugan..............................................Gunnel Malm
Gösta von Düben på Fogelsta......................................................Leif Thegle  & Richard Tahm
Med Oskar Hellqvist från Gölsbacken till Dagsjön....................Gunnel Malm
Gränsbyn Stora Fäboda................................................................Leif Thegle
Privathandeln i Äsköping..............................................................Leif Thegle

2015

Ingvar Krantz från Västra Sandvik...............................................Gunnel Malm
Tomas Tranströmer - Nobelpristagare med rötter i Julita.......Lars Berggren
Arne Karlsson Lilla Daviken.........................................................Gunnel Malm
Vårtal 2014.....................................................................................Susanne Claesson
Alla Blomgrenar från Fogelsta blev inte smeder.......................Leif Thegle
Gun och Arne Nykvist, trädgårdsmästare vid Solberga............Gunnel Malm
Apotek och läkarhus i Äsköping..................................................Leif Thegle
Britta Carlsson och Lis-Marie Mählström...................................Gunnel Malm
Elsa Björkman-Goldschmidt och Julita........................................Leif Thegle
Äs ägarhistoria...............................................................................Leif Thegle
Åke Gunnarson Hälleråd..............................................................Gunnel Malm
När Västra Skogen fylldes av fria bönder Del 2.........................Leif Thegle
Onaturliga dödsfall i Julita 1790 - 1940.......................................Leif Thegle
Spanskan drabbar Julita................................................................Leif Thegle

2016

Födda i Julita 1941.
Döda i Julita 1966.
Magnus Öljarstrand berättar.......................................................Gunnel Malm
Tre små flickor från Fiskeboda....................................................Leif Thegle
Hemlig brevväxling 1876..............................................................von Essen & Strindberg
Än flyter det Palbitzki-blod i Julita................................................Leif Thegle
Flickorna på Västra Heden...........................................................Gunnel Malm
Beredskapsminnen.
Gravvalven i Julita kyrka................................................................Leif Thegle
Julita konstnären Sven Hellqvist 100 år......................................Leif thegle
Klipp-Hildur en stor personlighet i Julita....................................Gunnel Malm
Julita som det beskrevs för 150 år sedan.
Åkerinäringen i Julita.....................................................................Fredrik Hernblom
Vårtal 2015.....................................................................................Fredrik Hernblom
Rödsotsepidemin i Julita 1838.....................................................Leif Thegle
När västra skogen fylldes av fria bönder. Del 3........................Leif Thegle

2017

Födda i Julita 1942
Döda i Julita 1967
Torpinventering, stolpprojekt och soldatbok............................Leif Thegle
Uno Rosenqvist - en sober man..................................................Gunnel Malm
Fredrik Johansson, statare vid Julita gård...................................Leif Thegle
Göransdal i Julita...........................................................................Rosa Bååth
Julita Hembygdsförening 80 år....................................................Fredrik Hernblom
Adelsvapen i det feodala Julita....................................................Leif Thegle
Äs rävgårdar..................................................................................Gunnel Malm
Amalia Ekblom på Johannislund.................................................Leif Thegle
Vårtal..............................................................................................Lars Ohlson
Föreningshuset Lidabacke..........................................................Gunilla Söderbäck, Lars-Erik Hellberg
Erik siöblad, amiral, guvernör och dödsdömd..........................Leif Thegle
Noterat i svensk och amerikansk press.....................................Leif Thegle (redigering)
Olinehäll.........................................................................................Leif Thegle
Bergs gård......................................................................................Leif Thegle

2018

Kammarjunkare Erland Boström och statsfru
Mary Steaton på Aspenäs............................................................ Gunnel Malm
Karin Boye på Fogelstad................................................................Ingemar Andersson
Herman Bratt.................................................................................Bratt Inger
Det hände sig i Julita för 200 år sedan........................................Fredrik Hernblom
Det hände sig i Julita för 100 år sedan........................................Leif Thegle
Roland Johansson - Stora Hökhult..............................................Gunnel Malm 
Med rötter i sörmländsk mylla....................................................Lars Pettersson 
Statare............................................................................................Matts Essèn
Julitadräkten..................................................................................Leif Thegle
De första prästerna på Bäck........................................................Leif Thegle
Maren Holebakk, arrendator på Fogelstad................................Leif Thegle
Kerstin Byhlin - fiskardotter från fagertorp...............................Gunnel Malm
Erik Persson Engström, klassresenär.........................................Leif Thegle
Vårtal vid Öljevi.............................................................................Emma Eriksson
Rapport från ett slagfält...............................................................Leif Thegle

2019

Julita bruk - ett bortglömt styckebruk....................................Sofia Meurk/Bengt Spade
Hilmer Hammarbäck. en av Julitas smeder................................Gunnel Malm
Aftonunderhållning i Hagby skola...............................................Fredrik Hernblom
Livets väg - Ur minnets gömmor.................................................Magnus Bjurling
Jan-Åke Hillerud - en musikens man...........................................Gunnel Malm
Öljaren runt, den 4 juli 1936........................................................Fredrik Hernblom
Statarepoken i Julita......................................................................Leif Thegle
Tal vid Valborgsmässoafton.........................................................Arne Westberg
Elisabeth Tamms föräldrar...........................................................Leif Thegle
Julitabarn på lyckad hembygdsfest 1938....................................Katrineholms-Kuriren
Julita Kyrkokör - 100 år..................................................................Gunnel Malm m.fl.
Utvandringen från Julita till Nordamerika..................................Leif Thegle
Anders Ericksons utvandring.......................................................Lars Berggren (övers.)

2020

Släktträff på Malmberg 1922........................................................Leif Thegle
Julita bruk - ett bortglömt styckebruk.........................................Bengt Spade/Sofia Meurk
Elektra på Hillerstagatan 1...........................................................Leif Thegle
Skräddarfamiljen på Östtorp.......................................................Gunnel Malm
Ballongen  från Solingen...............................................................Håkan Pettersson
Wrede af Elimä på Fogelsta..........................................................Leif Thegle
Vårtal 2019.....................................................................................Birgitta Eriksson
Försvunna byvägar och felplacerad milsten..............................Leif Thegle
Livets väg - Ur minnets gömmor (2)............................................Magnus Bjurling
Fotogenkällaren vid Öljevi............................................................Leif Thegle
Julkort från 1934............................................................................Arthur Bäckström
Vid Öljarns sköna strand!.............................................................Arthur Bäckström

2021

Folket på Lillbacka och i Lötstugorna..........................................Gunnel Malm
Ägomätning på Fogelsta 1843.....................................................Leif Thegle
30 säsonger med världens finaste hobby..................................Birgitta Eriksson
Livets väg – ur minnets gömmor del 3........................................Magnus Bjurling
Agnestugan.....................................................................................Leif Thegle
Tre Julitanotiser från sent 1800-tal..............................................Leif Thegle (redigering)
Ungarna på Tockenön...................................................................Gunilla Söderbäck
Klassresenären Josef August Björklund......................................Leif Thegle
”Laggartorpen”...............................................................................Lars Pettersson
Ett julminne från 1915..................................................................Karl-Erik Karlsson
Grundlagsfadern Per Ribbing......................................................Åke Virén
Ett porträttgalleri från 1900-talets Julita.....................................Leif Thegle

2022

Vad hände för 40 år sedan?..........................................................Lennart Olsson
Julia och Ingemar Westerberg......................................................Andreas Hjälmarö
Herrskap i Sörmland... ..................................................................Knut Bonde
Beskrivning av Julita på 1870-talet
Två universitetsbibliotekarier… ...................................................Leif Thegle
Plåtslagare Arne Lundkvist berättar............................................Gunnel Malm
Intervju med Kenth Bååth.............................................................Tuomo Haapala
Svåra tider....................................................................................... Pettersson Rolf
När Majstigen blev Länsväg 214...................................................Leif Thegle
Stora Daviken..................................................................................Leif Thegle
Förvaltaren Charles Emil Oelreich................................................Dödsruna Dalpilen 1911
Sent tillkommet testamente..........................................................Rosa Bååth
Agnestugan/Agnisen del 2.............................................................Leif Thegle
Något om Mattias Palbitzki............................................................Leif Thegle
”Skogstörpä-Kal”..............................................................................Leif Thegle

Lars Pettersson
2007-04-19

Leif Thegle
2022-03-01

 

Förening:

Julita Hembygdsförening

Skapad av: Magnus Andersson (2018-10-15 18:56:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Magnus Andersson (2022-03-27 12:26:37) Kontakta föreningen