Styrelsen


Ordförande
Fredrik Hernblom

Sekreterare
Jenny Andersson

Kassör
Roger Jonsson

Ledamöter
Gunilla Söderbäck, Lennart Olsson, Leif Thegle, Marita Fagerlund, Ulla Pettersson, Maria Thorstensson, 
Berndt Andersson, Gunilla Thorstensson.

Suppleanter
Ann-Britt Rengman-Eriksson,  Joe Pettersson,  Anders Karlsson,  Åke Larsson,  Siv Blixt Nordin
Kerstin Johansson

Förening:

Julita Hembygdsförening

Skapad av: Magnus Andersson (2018-10-15 18:46:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Magnus Andersson (2022-03-27 12:31:30) Kontakta föreningen