100 försvunna ställen i Julita


 


I samband med torpinventeringen så dök 2013  frågan upp om föreningen inte också borde försöka skydda spåren efter de återfunna ställen som ödelagts. Det skulle kunna ske genom att sätta ut skyltar där husen en gång stått. Det skulle kunna skydda tomten mot allt för närgångna skogsmaskiner och andra ingrepp som hotade dessa fysiska minnen av vår historia. Alla försvunna boplatser skulle tas med, alltså förutom de inventerade torpen och backstugorna, också alla de utgårdar och offentliga byggnader och platser som försvunnit de senaste 200 åren. Skyltarna skulle innehålla en kortfattad historik över platsen och de som en gång bott där. Efter att ha diskuterat stolparnas utformning dök en oväntad och fin lösning upp. Roger Johnsson och Nordiska Museet erbjöd sig att tillverka skyltarna. Det blev grova ekstolpar och en tavla där en inplastad A4 med text, och ibland också en bild, kunde fästas.
Hösten 2013 började projektet realiseras av en grupp bestående av Håkan Pettersson på Mo, Berndt Andersson på Marma i Äs och Leif Thegle i Lövåker. Ett drygt 10-tal skyltar sattes upp den hösten i Äsköping och utmed vägen mot Lövåker och Berg. Den omedelbara effekten blev ett överraskande starkt intresse och gensvar från Julitabor. Även Katrineholms-Kuriren uppmärksammade initiativet i en artikel i juli 2014.
Ju fler skyltar som kom på plats, ju större blev intresset. ”Ni måste ge ut en bok med karta och beskrivning av alla skyltade ställen!” hördes från allt fler. 2016 är vi framme i ett läge då vi märkt ut alla de idag återfunna försvunna bosättningar i socknen.
Med denna skrift vill vi tillmötesgå detta önskemål. Boken som omfattar drygt 100 skylttexter som beskriver de allra flesta (några återstår säkert att upptäcka) boplatser som ödelagts i socknen under drygt 200 år, från sent 1700-tal fram till idag. Texterna skrevs aldrig med tanke på att de skulle publiceras i en samlad form och därför ber vi om överseende med att vissa formuleringar återkommer på flera ställen och att detaljeringsgraden varierar starkt mellan de olika objekten, beroende på att tillgången på uppgifter har varierat starkt. Julita Hembygdsförening hoppas dock att boken ska inspirera till utflykter i vår vackra bygd och till ett ökat intresse för dess historia.
På hemsidan under rubriken "Finns att köpa" finns uppgifter om hur man beställer och pris.

Förening:

Julita Hembygdsförening

Skapad av: Magnus Andersson (2018-10-14 17:09:12) Kontakta föreningen
Ändrad av: Magnus Andersson (2018-12-12 16:49:44) Kontakta föreningen