(Test av videolänk)

OBS! Hela denna sida är bara avsedd som test för hur man kan länka videoklipp till hemsidan. När du klickat igång klippet kan du välj helskärm för att få större bild.

Här  infogar jag ett litet klipp från en resa till Turkiet.

Ytterligare ett privat klipp, som naturligtvis i fortsättningen ska vara relaterat till vår verksamhet inom Hembygdsföreningen eller Kretsen. Vilka möjligheter det ger oss framöver!!!

Sedan en länkning från You Tubes ofantliga samlingar, bara för att visa att det går. Onekligen vackert men kanske väl nationalistiskt i vår globala värld.

Slutligen länk till ett dokument, som i sig har en länk till en video.

Test inbäddad videolänk PDF