Medlemskap

Under flikan ”Om Jörlanda och Stora Höga Hembygdsförening” får du reda på syftet med vår verksamhet samt exempel på våra aktiviteter. Många av dessa finns också mer utförligt beskrivna som ”Bildreportage”.

Vill du stödja vårt arbete ekonomiskt så är bästa sättet att bli medlem. Medlemsavgiften är Jörlanda och Stora Höga Hembygdsförenings i särklass viktigaste inkomstkälla.

Du blir medlem genom att sätta in medlemsavgiften på bankgiro nr 808-9120.

Var noga med att ange namn och adress för alla medlemmar du betalar för.

Medlemavgiften är 80 kr per person för 2017.

Föreningen har också ett konto för Swish. Det är 123 137 80 74