Kode Hembygdskrets


 

Kode Hembygdskrets bildades år 1956. Den består av Hålta, Jörlanda och Solberga hembygdsföreningar. Motsvarande socknar utgjorde då och utgör fortfarande ett pastorat - Solberga pastorat. Solberga, Jörlanda och Hålta ingick 1956 i samma kommun, Kode kommun. Det är den historiska förklaringen till att Jörlanda Hembygdsförening varit och är knuten till Kode Hembygdskrets.

Kretsen fick tidigt gåvor, såsom Ingetorps kvarn och den gamla ladugården i Dalen, samt en hel del museiföremål. Sedan förvärvades mark och byggnader efter hand i Dalen. Midsommarfirandet i Dalen, i kretsens regi, är sedan länge en populär aktivitet med många besökanden. Mera information finns under rubriken Hembygdsgården Dalen.

Kretsen ger sedan 1959 ut en årsskrift.

Som vinjett för kretsen valdes en bild av Lotten Ringius med bakgrunden Blåkulla, som är synlig över hela bygden.

 

Kontaktpersoner till Kode Hembygdskrets:

Ordförande: Vakant

Sekreterare: Vakant

Vice sekreterare: Brith Larsson   Tel: 0303-541 23   Mob: 073-801 81 77   e-post: [email protected]

Kassör: Sune Eriksson   Mob: 070-665 28 20   e-post: [email protected]

Länk till samtliga kontaktadresser inom de tre Hembygdsföreningar, som utgör Kode Hembygdskrets: Adresser Kretsen 2017 ver 4

Kode Hembygdskrets utger inget eget program. Kretsens alla offentliga aktiviteter - de allra flesta knutna till Hembygdsgården Dalen - återfinns i respektive hembygdsförenings program.

Länk till kretsens stadgar.

Förening:

Jörlanda och Stora Höga Hembygdsförening

Skapad av: (2012-02-07 20:22:00) Kontakta föreningen
Ändrad av: Jörlanda och Stora Höga Hembygdsförening (2021-08-09 17:00:20) Kontakta föreningen